Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel13. november 2018Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Forberedt på Brexit...

Kommissionen styrker sine forberedelser og skitserer beredskabshandlingsplaner i tilfælde af, at der ikke indgås en udtrædelsesaftale med Det Forenede Kongerige

Forberedt på Brexit...

Kommissionen har offentliggjort detaljerede oplysninger om sit vedvarende arbejde med udarbejdelse af mulige handlingsplaner og generel forberedelse af muligheden for et scenarie uden en aftale med Det Forenede Kongerige om udfaldet af artikel 50-forhandlingerne.

  1. For det første offentliggjorde Kommissionen en meddelelse, der skitserer et begrænset antal beredskabsforanstaltninger på prioriterede områder, der kan implementeres, hvis der ikke indgås en aftale med Det Forenede Kongerige. Det er opfølgningen på en første meddelelse om forberedelse, som blev offentliggjort den 19. juli 2018.
  2. For det andet har kommissærkollegiet vedtaget to lovgivningsforslag for at ændre den eksisterende EU-lovgivning på visa- og energieffektivitetsområderne for at tage højde for Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen. Disse målrettede lovgivningsmæssige tilpasninger er nødvendige uanset udfaldet af forhandlingerne om udtrædelse.
  3. For det tredje er der blevet offentliggjort omfattende oplysninger, om de ændringer, som vil forekomme — i tilfælde af, at der ikke indgås en aftale — for personer, som rejser mellem EU og Det Forenede Kongerige efter den 29. marts 2019, eller for virksomheder, der leverer tjenesteydelser i forbindelse med sådanne rejser. Det omfatter blandt andet oplysninger om ting som grænse- og toldkontrol, kørekort og kæledyrs pas.

Selv om Europa-Kommissionen arbejder hårdt for at opnå en aftale og bliver ved med at sætte borgernes behov forrest i forhandlingerne, så vil Det Forenede Kongeriges udtræden ubetvivleligt føre til forstyrrelser — f.eks. i virksomheders forsyningskæder — uanset om der indgås en aftale eller ej. ´Beredskabsforanstaltninger kan ikke fuldt ud afbøde alle effekterne af denne forstyrrelse. I tilfælde af et scenarie uden en aftale vil disse forstyrrelser blive endnu mere vigtige, og gennemførelsen af forberedelser vil skulle foregå langt hurtigere. Beredskabsforanstaltninger på snævert definerede områder kan undtagelsesvis være nødvendige for at beskytte EU's interesser og integritet.

Detaljer

Publikationsdato
13. november 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark