Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel20. maj 2020Repræsentationen i Danmark

Forlængelse og ændring af DK-ordning om kompensation for tab som følge af aflysning af offentlige arrangementer godkendt

Kommissionen har afgjort, at forlængelsen og ændringen af den tidligere godkendte ordning om kompensation for tab som følge af aflysning af offentlige arrangementer på grund af coronavirusudbruddet er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.

Den eksisterende ordning, som blev godkendt den 12. marts 2020, gør det muligt for Danmark at kompensere arrangørerne for de tab, de har lidt som følge af aflysninger eller annulleringer af arrangementer.

Danmark har anmeldt følgende ændringer af ordningen:

i) den danske regering har besluttet at forlænge det midlertidige forbud mod offentlige arrangementer af hensyn til borgernes sundhed, forlænges ordningen som en direkte konsekvens heraf til også at omfatte arrangementer, der skulle have fundet sted mellem den 6. marts og den 31. august 2020 (tidligere kunne der kun gives kompensation for arrangementer, der skulle finde sted indtil den 30. marts 2020)

ii) ordningen gælder nu for arrangementer med over 350 deltagere (tidligere kunne ordningen bruges i forbindelse med arrangementer med over 1 000 deltagere)

iii) ordningens budget er øget fra 91 millioner kroner (12 millioner euro) til 2,310 milliarder kroner (310 millioner euro).

Kommissionen fandt, at den ændrede danske ordning vil kompensere for tab, der direkte skyldes coronavirusudbruddet. Den finder også, at den ændrede foranstaltning er rimelig, da den påtænkte kompensation ikke overstiger, hvad der er nødvendigt for at godtgøre de lidte tab. Kommissionen har konkluderet, at den ændrede ordning er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler, især artikel 107, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, da den vil afbøde de negative konsekvenser af coronavirus for danske virksomheder uden at medføre urimelig fordrejning af konkurrencen på det indre marked.

Detaljer

Publikationsdato
20. maj 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark