Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel9. februar 2021Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Fornyet partnerskab med EU's sydlige nabolande

Kommissionen og den højtstående repræsentant vedtog den 9. februar 2021 en fælles meddelelse med forslag til en ambitiøs og innovativ ny dagsorden for Middelhavsområdet, der skal genoptage og styrke det strategiske partnerskab mellem Den Europæiske...

Ny dagsorden for Middelhavsområdet

Den nye dagsorden er baseret på overbevisningen om, at fælles udfordringer kan omdannes til muligheder til både EU's og de sydlige naboers bedste ved at arbejde sammen i en ånd af partnerskab. Dagsordenen indeholder en særlig økonomi- og investeringsplan, der skal sætte gang i den langsigtede samfundsøkonomiske genopretning i de sydlige nabolande. Der vil under EU's nye instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI) blive afsat op til 7 mia. EUR for perioden 2021-2027 til dens gennemførelse, hvilket vil kunne mobilisere op til 30 mia. EUR i private og offentlige investeringer i regionen i det næste årti.

Den nye dagsorden trækker på hele EU's værktøjskasse, og i den foreslås det at forene kræfterne i kampen mod klimaændringer og fremskyndelsen af den grønne og den digitale omstilling, så deres potentiale kan udnyttes, at håndtere tvangsfordrivelse og migration i fællesskab og at styrke sammenholdet og beslutsomheden i EU, dets medlemsstater og partnere i de sydlige nabolande med hensyn til at fremme fred og sikkerhed i Middelhavsområdet. Der fokuseres på fem politikområder:

  • Menneskelig udvikling og god regeringsførelse og retsstatsprincippet: fornyelse af den fælles forpligtelse til demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettigheder og ansvarlig regeringsførelse
  • Modstandsdygtighed, velstand og digital omstilling: støtte af modstandsdygtige, inklusive, bæredygtige og forbundne økonomier, der skaber muligheder for alle, herunder kvinder og unge
  • Fred og sikkerhed: støtte til lande med henblik på at tackle sikkerhedsudfordringer og løse igangværende konflikter
  • Migration og mobilitet: en fælles indsats for at tackle udfordringerne i forbindelse med tvangsfordrivelse og irregulær migration samt fremme af sikre og lovlige migrations- og mobilitetsveje
  • Grøn omstilling: klimaresiliens, energi og miljø: udnyttelse af potentialet i en kulstoffattig fremtid, beskyttelse af regionens naturressourcer og skabelse af grøn vækst.

En særlig økonomisk investeringsplan for de sydlige nabolande har til formål at sikre, at livskvaliteten for borgerne i regionen forbedres, og at ingen lades i stikken i forbindelse med den økonomiske genopretning, herunder i kølvandet af covid-19-pandemien. Planen indeholder forudgående flagskibsinitiativer, som skal styrke modstandsdygtigheden, opbygge velstanden og øge handelen og investeringerne for at støtte konkurrenceevne og inklusiv vækst. Overholdelse af menneskerettighederne og retsstatsprincippet er en integreret del af vores partnerskab og afgørende for at sikre borgernes tillid til institutionerne.

Baggrund

I 1995 blev Euro-Middelhavs-partnerskabet lanceret i Barcelonaerklæringen med det formål at skabe et område med fred, fælles velstand og menneskelig og kulturel udveksling. Den seneste revision af den europæiske naboskabspolitik fandt sted i 2015.

25 år senere står Middelhavsområdet stadig over for en række udfordringer med hensyn til forvaltning, socioøkonomisk klima, miljø og sikkerhed, der kun er blevet forværret af covid-19-pandemien. I december 2020 fremhævede Det Europæiske Råd behovet for at udvikle en ny dagsorden for de sydlige nabolande og så frem til den fælles meddelelse.

Den nye dagsorden for Middelhavsområdet vil være retningsgivende for EU's politik over for regionen og den flerårige programmering under EU's nye instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI) på regionalt og bilateralt plan. EU vil foretage en midtvejsrevision af den fælles meddelelse senest i 2024.

Detaljer

Publikationsdato
9. februar 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark