Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel22. september 2021

Forsikringsreglerne i EU

Kommissionen har forslået en gennemgående undersøgelse af forsikringsreglerne i EU (kendt som “Solvens II”), så forsikringsselskaber fortsat kan investere i Europas genopretning efter covid-19-pandemien.

Genforsikring

Baggrund:

Formålet er også at gøre forsikrings- og genforsikringsbranchen (f.eks. forsikring for forsikringsselskaber) mere modstandsdygtig, så den kan modstå fremtidige kriser og bedre beskytte forsikringstagerne.

Der skal opnås en styrkelse af europæiske forsikreres bidrag til finansieringen af genopretningen, fuldførelse af kapitalmarkedsunionen og flytning af midler til den europæiske grønne pagt og sikres, at forsikringsselskaber og relevante myndigheder i EU er bedre forberedt i tilfælde af alvorlige og signifikante finansielle vanskeligheder.

 

Detaljer

Publikationsdato
22. september 2021