Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel18. april 2018Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Forslag om undertegnelse og indgåelse af aftalerne med Japan og Singapore

Kommissionen har fremlagt resultaterne af forhandlingerne om den økonomiske partnerskabsaftale med Japan og handels- og investeringsaftalerne med Singapore for Rådet. Dette er første skridt hen imod undertegnelsen og indgåelsen af disse aftaler.

Økonomiske partnerskabsaftale med Japan og Singapore

Aftalen med Japan er det største bilaterale handelspartnerskab, der nogensinde er blevet forhandlet på plads af Den Europæiske Union. Den økonomiske partnerskabsaftale åbner op for enorme markedsmuligheder på begge sider, styrker samarbejdet mellem EU og Japan på en række områder og bekræfter vores fælles forpligtelse med hensyn til bæredygtig udvikling, idet det er første gang en handelsaftale indeholder en specifik forpligtelse i forhold til Parisaftalen om klimaændringer. Aftalen vil indebære fjernelse af langt størstedelen af de toldafgifter, som koster EU-virksomheder, der eksporterer til Japan, 1 mia. EUR om året. Den vil også indebære fjernelse af en række gammelkendte reguleringsmæssige hindringer, såsom dobbelt prøvning og overlappende bureaukrati. Den vil åbne det japanske marked med 127 millioner forbrugere op for EU's vigtigste landbrugseksportvarer, beskytte over 200 traditionelle europæiske føde- og drikkevarer i Japan (de såkaldte geografiske betegnelser) og øge EU's eksportmuligheder i en række andre sektorer, herunder europæiske virksomheders mulighed for at byde på offentlige kontrakter i adskillige japanske byer.

EU og Japan befinder sig desuden i den afsluttende fase af forhandlingerne om en strategisk partnerskabsaftale. Når aftalen er trådt i kraft, vil de politiske forbindelser mellem de to parter blive opgraderet gennem styrkelse af den politiske dialog, bekræftelse af fælles værdier og principper og mulighed for et tættere samarbejde med henblik på at imødegå fælles udfordringer, både bilateralt og i multilaterale fora.

Handels- og investeringsaftalerne med Singapore er EU's første afsluttede bilaterale aftaler med et medlem af Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN). Singapore er EU's langt største handelspartner i ASEAN med en samlet samhandel på 53,3 mia. EUR i varer (2017) og 44,4 mia. EUR i tjenesteydelser (2016). Over 10 000 EU-virksomheder er etableret i Singapore, som de bruger som knudepunkt til at betjene hele Stillehavsområdet. Dermed har EU i kraft af disse aftaler taget et stort skridt hen imod etableringen af høje standarder og regler for det vigtige og hastigt voksende Sydøstasien. Aftalerne udgør tillige de første byggesten i en kommende interregional handels- og investeringsaftale mellem EU og ASEAN. Singapore er allerede det primære sted for europæiske investeringer i Asien, og investeringerne har i de seneste år været hastigt stigende i begge retninger. De bilaterale investeringsbeholdninger nåede op på 256 mia. EUR i 2016.

Ud over at medføre store økonomiske muligheder indeholder handelsaftalerne også omfattende kapitler om handel og bæredygtig udvikling. De fastsætter også de højeste standarder for arbejdstagerrettigheder, sikkerhed, miljø og forbrugerbeskyttelse, og endelig styrker de EU's og Japans fælles indsats inden for bæredygtig udvikling og klimaændringer samt sikrer, at de offentlige tjenesteydelser bibeholdes.

De næste skridt

Når handelsaftalerne med Japan og Singapore er blevet godkendt af Rådet, sendes de videre til Europa-Parlamentet, således at de vil kunne træde i kraft inden udgangen af Europa-Kommissionens nuværende mandatperiode i 2019. Investeringsbeskyttelsesaftalen med Singapore vil også følge ratificeringsproceduren på medlemsstatsplan.

Sideløbende hermed fortsætter forhandlingerne med Japan om standarder for og tvistbilæggelse inden for investeringsbeskyttelse. Begge parter er fast besluttede på at færdigforhandle aftalen om investeringsbeskyttelse hurtigst muligt i lyset af deres fælles engagement i at sikre et stabilt og sikkert investeringsklima i Europa og Japan.

Detaljer

Publikationsdato
18. april 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark