Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel17. maj 2018Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Forslag til afgørelse i sag C-239/17 - Teglgaard og Fløjstrupgård

Om sagen: De danske myndigheder fandt ud af, at et stort antal landbrugere havde købt handelsgødning og pesticider fra en importør i perioden 2006-2009, uden at importøren havde indberettet salgene i registret for leverandører, og uden at kvælstoffet...

Forslag til afgørelse i sag C-633/16

Samtidig blev det fastslået, at man havde forsøgt at skjule disse køb og salg gennem udstedelsen af falske regninger, så det for eksempel for udenforstående så ud, som om den indkøbte gødning var korn eller træpiller. Der blev truffet afgørelser om mindskelse af landbrugsstøtten til landbrugerne i 2011 på baggrund heraf.

Østre Landsret har stillet Domstolen et antal spørgsmål, der primært handler om, hvorvidt – såfremt der skal være tale om en mindskelse af støtten – mindskelsen skal beregnes på baggrund af landbrugernes direkte betalinger i det kalenderår, hvor den manglende overholdelse foregik, eller på baggrund af det (følgende) kalenderår, hvor den manglende overholdelse blev konstateret.

18. JUNI 2021
Forslag til afgørelse i sag C-239/17 - Teglgaard og Fløjstrupgård

Detaljer

Publikationsdato
17. maj 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark