Gå til hovedindholdet
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel13. januar 2021Repræsentationen i Danmark

Forslag til afgørelse i sagen om "Facebook Ireland & Others" om beskyttelse af individer med hensyn til behandling af personoplysninger m.m.

Sagen handler om en tvist mellem Facebook Ireland Limited, et irsk selskab, Facebook Inc, et amerikansk selskab registreret i henhold til lovgivning i Delaware, samt Facebook Belgium BVBA, et belgisk selskab, på den ene side, og...

Forslag til afgørelse i sag C-633/16

Pressemeddelelse om sag C-645/19fra Domstolen -

18. JUNI 2021
Pressemeddelelse
English
(43.5 KB - PDF)
Download

Facebook Ireland beskriver sig selv som et irsk selskab, der tilbyder Facebooktjenester i Den Europæiske Union og andre steder (uden for Nordamerika), hvorimod Facebook Inc. tilbyder tjenesten til internetbrugere i USA og Canada. Ifølge Facebookselsskaberne blev Facebook Belgium, som blot har otte ansatte, oprettet for at yde støtte vedrørende offentlig politik til Facebooktjenesten. Facebook Belgium tilbyder ikke Facebooktjenesten og behandler ikke personoplysninger.

Den 11. september 2015 anlagde præsidenten for Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (den belgiske privatlivskommission) sag an ved en flamsktalende domstol i Bruxelles med henblik på pålæg overfor Facebookselskaberne. Eftersom privatlivskommissionen ikke har en retlig enhed, var det magtpåliggende for dens præsident at anlægge sag for at sikre overholdelse af beskyttelsen af personoplysninger i lovgivningen. Privatlivskommissionen har dog anmodet om en frivillig deltagelse i denne sag.

Ved dom af den 16. februar 2018 erklærede domstolen, at den var kompetent til at dømme i forhold vedrørende Facebook Ireland og Facebook Inc., så den kunne dømme i sagen og erklærede at privatlivskommissionen ikke kunne deltage frivilligt. Den gav privatlivskommissionen medhold i at Facebook ikke i tilstrækkelig grad har informeret belgiske internetbrugere om, at den indsamler oplysninger og hvordan disse oplysninger anvendes. Internetbrugernes samtykke til at indsamle og anvende disse oplysninger blev endvidere erklæret ugyldig. Facebook blev derfor beordret til at ophøre med sin praksis og slette alle personoplysninger, som var indsamlet ulovligt.

Den 2. marts 2018 appellerede Facebookselskaberne dommen til den forelæggende ret. Den forelæggende ret antog appellen til realitetsbehandling og erklærede, at den ikke var kompetent i forholdene vedrørende Facebook Ireland og Facebook Inc. De resterende spørgsmål, som kan afgøres i denne sag, vedrører derfor blot Facebook Belgium.

Før den kan vurdere sagens kendsgerninger, står den forelæggende ret dog over for endnu et spørgsmål om sagens antagelighed. Spørgsmålet er, om ODA har den påkrævede kompetence og interesse i sagsanlæggelse. I henhold til Facebookselskaberne er sagsanlæggelsen ikke antagelig. Da den angår forhold før den 25. maj 2018 er retten til at anlægge sag udløbet, eftersom den daværende lovgivning , som tillod sagsanlæg ikke længere er gældende. Med hensyn til forholdene efter den 25. maj 2018 argumenterer Facebookselskaberne, at ODA ikke er kompetent og ikke har nogen retlig beføjelse til at lægge sag an ved en belgisk domstol.

Den forelæggende ret har i denne sammenhæng fastslået, at ODA ikke har den påkrævede interesse, eftersom sagen vedrører forhold før den 25. maj 2018. Den forelæggende ret er dog i tvivl om ikrafttrædelsen af forordning 2016/670 har betydning for ODA’s competence og dens ret til at lægge sag an ved en belgisk domstol for forhold efter den 25. maj 2018.

Detaljer

Publikationsdato
13. januar 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark