Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel21. juli 2020Repræsentationen i Danmark

Første gang: EU får lov til at optage fælleslån

Tidligt tirsdag morgen blev Det Europæiske Råd enige om en historisk aftale om den næste flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-2027 og et genopretningsinstrument, som skal genoprette medlemsstaternes økonomier, som er blevet hårdt ramt af covid...

Flag

Aftalen er historisk, da det er første gang, at EU kan optage fælles lån på medlemsstaternes vegne. Den flerårige finansielle ramme er efter lange forhandlinger endt på 1.074,3 mia. EUR (ca. 8.000 mia. DKK), mens genopretningsinstrumentet, ”Next Generation EU”, bliver på 750 mia. EUR, heraf vil 390 mia. EUR blive uddelt som tilskud til medlemsstater, og de resterende 360 mia. EUR vil blive uddelt som lån til medlemsstaterne. Lånene vil grundet krisens omfang blive uddelt på lempelige vilkår med en tilbagebetalingsperiode på 30 år startende i 2028.

Flere af medlemsstaterne, herunder Danmark, får en såkaldt rabat på deres betalinger til FFR. Den samlede FFR vil også være historisk, da den indeholder nye egne indtægter, som Kommissionen kan opkræve. Disse nye egne indtægter omfatter bl.a. en plastikafgift på ikkegenbrugt plastikaffald fra 2021, og der arbejdes henimod andre egne indtægter på basis af en CO2-grænsetilpasningsmekanisme og en digital afgift fra 2023. Der vil også i løbet af den næste FFR blive arbejdet henimod andre egne indtægter. De kan omfatte en skat på finansielle transaktioner.

Detaljer

Publikationsdato
21. juli 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark