Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel1. januar 2022Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Frankrigs formandskab for EU

Frankrig overtog 1. januar 2022 formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union frem til den 30. juni 2022...

Frankrig overtager formandskabet for EU

Programmet for formandskabet "Relance, Puissance, Appartenance" (genopretning, styrke og tilhørsfølelse), har tre prioriteter:

  • et mere suverænt Europa (styrkelse af Schengenområdet, beskyttelse af grænserne, kontrol over migration, bedre asylpolitik, forbedring af kapaciteterne indenfor sikkerhed og forsvar, engagement i Europas naboskab, osv.)
  • en ny europæisk vækstmodel (innovation og teknologi, forene ambitionerne for økonomisk udvikling og klimaet, støtte digitalisering og definition af reglerne for den digitale verden, osv.)
  • et humant Europa (lytte til borgernes bekymringer inden for rammerne af konferencen for europas fremtid, forsvare retsstatsprincippet, være stolt over europæisk kultur, være selvsikker indenfor videnskab og viden, bekæmpe diskrimination, engagere sig i ungdommens fremtid, osv.).

Baggrund:

Formandskabet for Rådet går på skift mellem EU-landene for 6 måneder ad gangen. I løbet af denne 6-måneders periode leder formandskabet samlinger og møder på alle niveauer i Rådet og hjælper med at sikre kontinuiteten i EU's arbejde i Rådet.

De EU-lande, der har formandskabet, arbejder tæt sammen i grupper på 3, de såkaldte "trioer". Dette system blev indført med Lissabontraktaten i 2009. Trioen fastsætter langsigtede mål og udarbejder en fælles dagsorden, der fastlægger de emner og vigtige spørgsmål, som Rådet vil behandle over en periode på 18 måneder. På grundlag af dette program udarbejder hvert af de 3 lande sit eget mere detaljerede 6-måneders program.

Formandskabets opgaver

Formandskabet har ansvaret for at skabe fremdrift i Rådets arbejde med EU-lovgivningen og sikre kontinuitet i EU's dagsorden, velordnede lovgivningsprocesser og samarbejde mellem medlemslandene. I den forbindelse skal formandskabet optræde som en ærlig og neutral mægler.

Formandskabet har to hovedopgaver:

  • Planlægning og ledelse af samlinger og møder i Rådet og dets forberedende organer

Formandskabet leder samlinger og møder i de forskellige rådssammensætninger (bortset fra Udenrigsrådet) og Rådets forberedende organer, der omfatter stående komitéer som f.eks. De Faste Repræsentanters Komité (Coreper) og arbejdsgrupper, komitéer og udvalg, der behandler meget specifikke emner.

Formandskabet sikrer, at drøftelserne gennemføres korrekt, og at Rådets forretningsorden og arbejdsmetoder overholdes.

Det tilrettelægger også forskellige formelle og uformelle samlinger og møder i Bruxelles og i det land, der varetager det roterende formandskab.

  • Repræsentation af Rådet i forbindelserne med de øvrige EU-institutioner

Formandskabet repræsenterer Rådet i forbindelserne med de øvrige EU-institutioner, navnlig med Kommissionen og Europa-Parlamentet. Dets rolle er at forsøge at skabe enighed om lovgivningsforslag gennem trepartsmøder (triloger), uformelle forhandlingsmøder og møder i Forligsudvalget.

Formandskabet samarbejder tæt med:

  • formanden for Det Europæiske Råd
  • Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

Det støtter deres arbejde og kan undertiden blive bedt om at udføre visse opgaver for den højtstående repræsentant såsom at repræsentere Udenrigsrådet over for Europa-Parlamentet eller at lede samlingen i Udenrigsrådet, når det drøfter almindelige handelspolitiske spørgsmål.

Formandskabstrioen består udover Frankrig af Tjekkiet (juli-december 2022) og Sverige (januar-juni 2023)

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
1. januar 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark