Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Supplerende information1. december 2017Repræsentationen i Danmark12 min læsetid

Fredag den 1. december

EU i dagens aviser

Fredag den 1. december 2017

Dagens EU-tophistorie

EU og Afrika indgår aftale om migranter
Politiken og Kristeligt Dagblad skriver, at EU og Den Afrikanske Union har indgået en aftale om, at afrikanske migranter skal have bedre muligheder for at komme lovligt til Europa. Til gengæld vil det blive lettere for EU-landene at returnere illegale afrikanske indvandrere til deres hjemlande. “Lovlig indvandring er den mest effektive vej til at bekæmpe illegal migration, og desuden har vi brug for indvandring til Europa,” siger EU’s udenrigspolitiske repræsentant, Federica Mogherini ifølge Politiken. Aftalen blev indgået i går på et topmøde i Abidjan i Elfenbenskysten, hvor også de kummerlige forhold for afrikanske migranter i Libyen var på dagsordenen. EU har siden december 2016 støttet frivillig hjemsendelse af migranter fra Libyen gennem Den Internationale Organisation for Migration, IOM, og indtil nu er det lykkedes at sende cirka 13.000 mennesker hjem. De europæiske og afrikanske ledere ønsker, at tallet fremover skal blive større. “Det er muligt at få folk til at rejse hjem, hvis deres hjemlande kan overbevise dem om, at det er sikkert for dem. Og hvis EU kan tilbyde en vis økonomisk støtte, vil det også hjælpe,” siger Maurizio Ambrosini, professor i migrationens sociologi ved universitetet i Milano og rådgiver ved Italiens Institut for Internationale Politiske Studier, ifølge Kristeligt Dagblad. Statslederne fra Europa og Afrika blev også enige om at gennemføre en international aktion, der skal retsforfølge de kriminelle, der har begået forbrydelser mod flygtninge og migranter i Libyen. Ifølge udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) er der nedsat en taskforce med repræsentanter fra EU, Den Afrikanske Union og FN, som skal finde ud af, hvordan operationen med at befri migranterne og flygtningene skal foregå. Det skriver Berlingske. MX-MetroXpress og Jyllands-Posten citerer udviklingsministeren: “Årsagen til, at særligt unge vælger at migrere mod Europa, er mangel på job og beskæftigelse. Derfor er det vigtigste resultat, at der nu bliver lagt op til en massiv øgning i investeringerne i Afrika for at skabe beskæftigelse.” Jyllands-Posten skriver, at topmødet i Abidjan var en mulighed for den franske præsident Emmanuel Macron til at levere på sine løfter om “nye tider” i forholdet mellem Frankrig og Afrika. “Jeg er fra en generation, som aldrig har kendt det koloniale Afrika. Jeg er fra en generation, hvor de smukkeste politiske minder er Nelson Mandelas sejr over apartheid. Det er dét, som er vores generations historie,” sagde Macron blandt andet.
Kilder: Politiken, s. 1, 6; Kristeligt Dagblad, s. 7; Berlingske, s. 18; MX-MetroXpress, s. 3, 14; Jyllands-Posten, s. 16, 22

Andre EU-historier: Prioriterede

Konkurrence: Vestager: Gør klar til flere bøder, virksomheder
Børsen skriver, at konkurrencekommissær Margrethe Vestager ønsker at styrke EU-landenes konkurrencemyndigheder ved at indføre ensrettede regler på tværs af landene. Blandt andet skal konkurrencemyndighederne i Danmark kunne uddele administrative bøder til virksomheder, der bryder konkurrenceloven. Dansk Folkeparti og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) mener dog, at tiltaget er på kant med grundloven, da virksomheder og borgere ikke vil kunne få prøvet bøden ved en domstol. “Der er ingen tvivl om, at indførelsen af administrative bøder i dansk ret rejser væsentlige spørgsmål i forhold til grundlovens paragraf 3, som indebærer, at bødestraf kun kan pålægges under domstolenes medvirken,” siger Brian Mikkelsen. “Det er et gigantisk retssikkerhedsmæssigt problem. Man kan ikke have en udøvende magt, som bare sender bøder ud til virksomheder og enkeltpersoner, hvor det ikke kan sendes igennem et ankesystem. Det virker helt molboagtigt, og det er ikke i orden,” siger Dansk Folkepartis EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth. Information skriver, at Margrethe Vestagers politik overfor Google vækker beundring hos den amerikanske monopolkritiker Barry Lynn, der selv har mærket teknologigigantens betragtelige bløde magt, da Google ifølge Information fik smidt hans Open Markets-afdeling ud fra tænketanken New America Foundation.
Kilder: Børsen, s. 36; Information, s. 10-11

Institutionelle anliggender: Nu kan den irske Brexit-knude måske løses
Jyllands-Posten skriver, at der nærmer sig en løsning på konflikten om en åben eller en kontrolleret grænse mellem Irland og Nordirland, som efter Brexit bliver en del af EU’s ydre grænser. Problemet kan løses ved, at Storbritannien flytter en række beføjelser over til selvstyreregeringen i Nordirland, som så kan tilpasse sine regler til EU. Det er dog fortsat usikkert, om premierminister Theresa May og hendes forhandlere har den nødvendige politiske opbakning til at give indrømmelser af den karakter. Blandt andet det protestantiske parti DUP, hvis ti mandater i Underhuset i London sikrer premierminister Theresa May et flertal, er imod det nye forslag. Information skriver, at de nordirske nationalister i Sinn Fein, der ønsker et forenet Irland, arbejder for nordirsk særstatus inden for EU. “Vores position er klar: Vi mener, at Storbritannien bør forblive i det indre marked og toldunionen, men det har de igen og igen sagt ikke vil blive tilfældet, og så er den eneste måde at forhindre en hård grænse i Irland at sikre, at de samme love og standarder gælder på tværs af den irske ø, og at Nordirland bliver i det indre marked og toldunionen,” siger Martina Anderson, medlem af Europa-Parlamentet for Sinn Fein.
Kilder: Jyllands-Posten, s. 22; Information, s. 8

Andre EU-historier

Konkurrence: Bryggerigigant i EU's søgelys
Børsen skriver, at EU-Kommissionen mistænker den den belgiske bryggerigigant Anheuser-Busch Inbev for at have udnyttet sin markedsposition til at forhindre import af billige øl fra Frankrig og Holland til Belgien. EU-Kommissionen har undersøgt AB Inbevs praksis på området siden sidste år, og det belgiske bryggeri har nu mulighed for at svare på Kommissionens anklager, ligesom det har mulighed for at bede om en høring.
Kilde: Børsen, s. 46

Interne anliggender: Merkel søger SPD i regeringsforsøg
Børsen skriver, at den tyske forbundskansler, Angela Merkels parti, CDU, forsøger at danne en ny regering med SPD, hvis leder Martin Schulz ellers har stået stejlt på, at partiet ikke igen vil gå i regering. Efter forhandlingerne mellem CDU, CSU, FDP og De Grønne brød sammen har Schulz dog været tvunget til at modificere sin kompromisløse holdning om, at SPD nu vil være i opposition. Weekendavisen bringer et interview med Stefan Kornelius, der er udenrigsredaktør på Süddeutsche Zeitung og forfatter til biografien “Angela Merkel - kansleren og hendes verden”. “Der er i øjeblikket så meget ondt blod mellem partierne, at der hersker stor usikkerhed om, hvilken regeringskonstellation man egentlig ender med,” siger Kornelius med henvisning til de mange konflikter gennem de seneste fire års regeringssamarbejde.
Kilder: Børsen, s. 38; Weekendavisen, s. 10

Klima: Regeringens havbrugspolitik truer havene
Altinget bringer et debatindlæg af Birgitte Lesanner, chef for Greenpeace i Danmark, som glæder sig over, at at EU-parlamentets klagekomité har bedt EU-Kommissionen om at se på sagen om det såkaldte miljømæssige råderum for merudledning af kvælstof og fosfor til danske hav- og kystområder: “Begrebet råderum er en tænkt konstruktion, der ellers ikke bruges i EU-kredse. Alligevel udgør det en grundpille i L111, der er på voldsom kollisionskurs med EU’s Havstrategi- og Vandrammedirektiver. Noget Greenpeace allerede gjorde EU-Kommissionen opmærksom på kort efter vedtagelsen af L111, og efter at SF'ere i Nord- og Syddjurs og Samsø kommunalbestyrelser havde indsendt en klage til EU-Parlamentets klage-komité. Det er nu den klage, der betyder, at komiteen har bedt EU-kommissionen om at undersøge de danske havbrugsplaner og det såkaldte råderum til bunds,” skriver Birgitte Lesanner blandt andet. Altinget skriver, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) ser med alvor på, at der muligvis er markante fejl i kvælstofmålinger helt tilbage til 2010: “Jeg vil først og fremmest understrege, at jeg er rystet over, at der muligvis kan være begået metodefejl hos eksternt akkrediterede laboratorier helt tilbage til 2010. Det er helt afgørende, at vi kan stole på de data, som analyseres og bearbejdes af eksterne leverandører,” sagde ministeren på et samråd onsdag aften.
Kilde: Altinget

Konkurrence: Danske tandlæger mister kunder i tusindvis til udlandet
Berlingske skriver, at nye tal fra EU-Kommissionen viser, at danskerne i 2015 fik foretaget næsten 30.000 tandbehandlinger uden for landets grænser. “Ud af 31.684 ansøgninger om refusion for sundhedsbehandling vedrørte 29.903 ansøgninger tandlægebehandling,” skriver EU-Kommissionen i rapporten “Member State Data on cross-border healthcare”. “Jeg vælger at læse det sådan, at den frie konkurrence netop virker over grænser i Danmark, og hvis ikke jeg tager fejl, sætter EU-Kommissionen jo netop fokus på fri bevægelighed,” siger Tandlægeforeningens formand, Freddie Sloth-Lisbjerg.
Kilde: Berlingske, s. 6

Økonomi: Topøkonomer: Vi famler i blinde med den økonomiske politik
Berlingske skriver, at en række økonomer kritiserer Danmarks Statistiks tal for den økonomiske vækst for at være fejlbehæftede og fremhæver, at institutionen alt for ofte udsender revisioner af deres første beregninger af udviklingen i landets samlede produktion, BNP. “Det kan være en konsekvens af, at Danmark er en meget lille økonomi, der i forhold til EU som helhed er meget åben. Men det er værd at undersøge, om vi kan lære noget af opgørelsen af EU-tallene. Det kan være, at vi på den måde kan få nogle BNP-tal, som svinger mindre,” siger cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Erik Bjørsted.
Kilde: Berlingske, s. 12-13

Handel: Verdenshandlen har mere fart på end længe
Jyllands-Posten skriver, at frygten for en protektionistisk dagsorden i verdenshandelen har fået ny næring, efter USA formelt har modsat sig, at Kina i verdenshandelsorganisationen WTO får lov til at ændre status fra “udviklingsland” til “markedsøkonomi”. Hvis Kina ændrer status, vil det give kinesiske eksportører en væsentligt udvidet markedsadgang i EU som USA. EU-Kommissionen har ligesom USA modsat sig, at Kina ændrer status. Information bringer en kronik af Søren Kjeldsen-Kragh, professor i samfundsøkonomi ved Københavns Universitet, som argumenterer for, at Kinas politik har skabt internationale ubalancer, der i sidste ende kan true verdenshandelen. “Alt i alt har Kina siden 2001 bidraget væsentligt til ubalancerne i de internationale handelsforhold. Derfor vil der uundgåeligt komme en række uoverensstemmelser imellem Kina og de lande, som støtter WTO-systemet. Hvis Kina får et modspil, er der risiko for konflikt, og hvem ønsker sig konflikt med så stort et marked, hvor staten spiller så stor en rolle? Men hvis Kina ikke får et modspil, er der i høj grad risiko for, at idégrundlaget bag WTO svækkes og i sidste ende bryder sammen,” skriver Søren Kjeldsen-Kragh blandt andet.
Kilder: Jyllands-Posten, s. 16-17; Information, s. 14-15

Sikkerhedspolitik: Rusland bruger ondsindede metoder mod USA og Europa for at splitte os
Berlingske skriver, at USA’s udenrigsminister, Rex Tillerson, i en stor udenrigspolitisk tale i Washington understregede vigtigheden af, at USA og Europa formår at samarbejde - særligt set i lyset af Ruslands “aggressive” optræden: “Men Rusland bruger ondsindede metoder mod USA og Europa for at splitte os, svækker vores gensidige tillid og undergraver de politiske og økonomiske succeser, som vi har opnået sammen siden afslutningen på Den Kolde Krig. De spiller politiske spil med energiforsyningen, lancerer cyberangreb og føre kampagner med disinformation for at undergrave frie valg og chikanerer og intimiderer diplomater,” sagde Tillerson blandt andet. Weekendavisen bringer et debatindlæg af Søren Liborius, tidligere presse- og informationschef i Rusland for EU, cand.mag. i øststatskundskab, sprogofficer, Balkanveteran, dansk og europæisk Ruslandsdiplomat, og Per Carlsen, tidligere direktør for Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), ambassadør i Litauen, Rusland og Letland, hvori forfatterne kritiserer Dansk Folkepartis forsvarsordfører og medlem af Udenrigspolitisk Nævn, Marie Krarup, for hendes syn på Rusland. “Krarups udsagn er ganske enkelt ikke sande og dækker måske over hendes glødende had til EU,” skriver Liborius og Carlsen blandt andet.
Kilder: Berlingske, s. 12-13; Weekendavisen, s. 14

Beskæftigelse, vækst og investeringer: EU skyder en milliard i jernbane mellem Ringsted og Rødby
Flere medier skriver, at EU-Kommissionen foreslår at bruge omkring en milliard kroner på at forbedre jernbanen mellem Ringsted og Rødby. Strækningen skal elektrificeres og udstyres med European Railway Traffic Management System. Investeringen til 920 millioner kroner er udvalgt som et af 39 transportprojekter.
Kilder: Berlingske, s. 27; Ekstra Bladet, s. 10; Jyllands-Posten, s. 11; Politiken, s. 7

Landbrug: EU vil dræne bureaukratisk sump
Jyllands-Posten skriver, at EU’s landbrugskommissær, Phil Hogan har offentliggjort et udspil til en gennemgribende reform af EU’s landbrugspolitik. Udspillet indeholder et historisk opgør med den detailregulering, som i årevis har skabt enorme frustrationer hos både landmænd og lokale myndigheder. Fremover skal EU kun fastsætte de helt overordnede mål i landbrugspolitikken, og til gengæld lade det være op til de enkelte medlemslande, hvordan man vil nå disse mål. EU-Kommissionen lægger desuden op til at afskaffe de såkaldte grønne krav, der blandt andet omfatter regler om, at landmændene kun kan få udbetalt fuld EU-støtte, hvis fem procent af deres marker er tilplantet med bestemte afgrøder, skriver Jyllands-Posten.
Kilder: Jyllands-Posten, s. 18; Ekstra Bladet, s. 4

Institutionelle anliggender: Skatteparadiset
Weekendavisen bringer historien om et nyt computerspil fra EU, “Taxlandia”, som Europa-Kommissionen beskriver således: “Taxlandia er designet som et interaktivt spil for at vise, at beskatning har konsekvenser, og at disse beslutninger derfor skal overvejes omhyggeligt. Der er ingen indbygget politisk præference eller politiske motiver. Det er ikke en simulation af virkeligheden, men sigter mod at øge unges bevidsthed om vigtigheden af, at alle betaler deres rimelige andel af skatterne.”
Kilde: Weekendavisen, s. 7

Institutionelle anliggender: Flere års EU-skepsis har ført til mindre regulering
Politiken skriver, at en gennemgang af mere end 2.000 lovforslag fra 2004 til 2017 foretaget af Tænketanken Europa, viser, at EU-kommissionen fremsætter færre nye lovforslag i dag, end den gjorde i 2004. “Det jo nok et resultat af de sidste års stigende EU-skepsis, der blandt andet kom til udtryk med Brexit,” siger Nadja Schou Lauridsen, som er jurist ved Tænketanken Europa. Dansk Folkepartis EU-parlamentariker Anders Vistisen mener dog, at undersøgelsen er misvisende, da den er kvantitativ og derfor ikke siger noget om, hvad kommissionens fokus på bedre regulering rent faktisk betyder.
Kilde: Politiken, s. 7

Det digitale indre marked: Persondataregler skal gælde alle
Altinget bringer et debatindlæg af Janus Sandsgaard, fagchef for digitalisering i Dansk Erhverv. Han skriver blandt andet: “Et af de centrale spørgsmål, som Danmark skal tage stilling til, er, om også offentlige myndigheder skal underlægges sanktionsmuligheder. Det ligger fast, at virksomheder kan idømmes bøder på op til 20 millioner euro, men det er op til det enkelte medlemsland, om også myndighederne skal kunne idømmes bøder. Det lægger regeringen nu op til, at de skal kunne. Det er først og fremmest glædeligt, for gennem noget tid frygtede vi, at man var ved at sende den offentlige sektor i ‘digitalt helle’. Samtidig virker det besynderligt, at bøderamme bliver på 16 millioner for offentlige myndigheder - men det centrale er, at der kommer øjne og alvor og politisk fokus på området. Det er også på tide, at Folketinget tager diskussioner og finder afklaring. For nedtællingen er for alvor begyndt.”
Kilde: Altinget

Detaljer

Publikationsdato
1. december 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark