Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel15. september 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Genbrugsplast i fødevareemballage

Kommissionen har vedtaget nye regler om sikkerheden af genbrugte plastmaterialer og -varer, som er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer.

Circular economy

I forordningen vil der blive fastsat klare regler for at garantere, at brugen i EU af genbrugsplast i fødevareemballage er sikker. Den vil bidrage til at sikre, at fødevaresystemet overordnet er bæredygtigt og til at nå målene i handlingsplanen for den cirkulære økonomi.

Baggrund:

Forordningen gør det muligt at godkende genbrugsprocesser til fremstilling af genbrugsplastmaterialer, således at anvendelsen heraf i fødevareemballage er sikker. Den vil også understøtte genbrugsindustriens bestræbelser på at fastlægge passende metoder til genbrug af plast, som på nuværende tidspunkt ikke må genbruges til anvendelse i fødevareemballage. Hertil kommer, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) får et bedre grundlag til at vurdere egnetheden af genbrugsteknologierne sikkerheden ved anvendelsen af genbrugsplast i fødevareemballage fremstillet efter processer, der anvender sådanne teknologier. Forordningen åbner for udstedelse af individuelle tilladelser til over 200 mekaniske PET-genbrugsprocesser (polyethylenterephthalat), hvilket vil hjælpe industrien med at opfylde de bindende 2025-mål om 25 % genbrugsplast i flasker til drikkevarer fremstillet af PET. Desuden vil der inden for rammerne af den nye forordning blive etableret et offentligt register over genbrugsprocesser, genbrugsvirksomheder og genbrugsanlæg, hvilket giver et øget niveau af gennemsigtighed.

Læs mere om de nye regler

Handlingsplan for den cirkulære økonomi fra 2020

Detaljer

Publikationsdato
15. september 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark