Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel27. maj 2020Repræsentationen i Danmark

Genopretningsplan og det flerårige EU-budget...

Onsdag den 27. maj 2020 fremlagde Kommissionen sine forslag til en omfattende genopretningsplan for Europa og det flerårige EU-budget...

#NextGenerationEU

Kommissionen har ligeledes offentliggjort sit tilpassede arbejdsprogram for 2020, som prioriterer de foranstaltninger, der er nødvendige for genopretningen og modstandsdygtigheden i Europa.

Baggrund:

Udbruddet af coronavirus har været et chok for Europa og verden, og det har sat sundheds- og velfærdssystemerne, vores samfund og økonomier og den måde vi lever og arbejder sammen på, på en hård prøve. For at redde liv, beskytte borgernes levebrød, reparere det indre marked og opnå en holdbar genopretning og velstand, foreslår Kommissionen at udnytte EU-budgettets potentiale fuldt ud. Det nye genopretningsinstrument "Next Generation EU" vil med 750 mia. EUR tillige med en målrettet forstærkning af det langsigtede EU-budget for perioden 2021-2027 bringe EU-budgettets samlede finansielle formåen op på 1,85 billion EUR.

De midler, der rejses til "Next Generation EU", vil blive investeret i tre søjler:

1. Støtte til medlemsstaterne til investeringer og reformer (genopretnings- og resiliensfacilitet, REACT‑EU, samhørighedspolitikken efter 2020 og Den Europæiske Socialfond Plus, Fonden for Retfærdig Omstilling m.m.)

2. Kickstarte EU's økonomi ved at tilskynde til private investeringer (solvensstøtteinstrument, InvestEU og strategisk investeringsfacilitet)

3. Lære af erfaringerne fra krisen (sundhedsprogramet EU4Health, RescEU - Unionens civilbeskyttelsesmekanisme og Horisont Europa m.m.)

Det er nødvendigt hurtig at nå frem til en politisk aftale på Det Europæiske Råds møde i juli om Next Generation EU og EU-budgettet for perioden 2021-2027 for at sætte skub i genopretningen og give EU et effektivt værktøj til at få økonomien på fode igen og skabe en bedre fremtid.

Detaljer

Publikationsdato
27. maj 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark