Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. oktober 2022Repræsentationen i Danmark

Håndhævelse af EU-lovgivningen

Meddelelse der omhandler den række af forskellige skridt, som Kommissionen har taget for at håndhæve EU-lovgivningen

DIM

Disse skridt har altid det samme overordnede formål: At skabe positive forandringer og sikre, at mennesker og virksomheder til fulde kan udnytte de rettigheder, som de har gennem EU-lovgivningen.

Pressemeddelelse

Kommissionens meddelelse - KOM(2022)518

Faktablad

Baggrund

Medlemsstaternes fuldstændige, hurtige og konsekvente gennemførelse og anvendelse af EU-retten er afgørende for at sikre, at borgere og virksomheder i EU så hurtigt som muligt nyder godt af fordelene ved de regler, som de i fællesskab har vedtaget. Det sikrer, at folk til enhver tid kan regne med, at deres rettigheder respekteres, uanset hvor de bor i EU. Dette gælder især, når det drejer sig om vores fælles værdier, retsstatsprincippet, vores sikkerhed, EU's fire friheder og det indre markeds funktion.

Europa-Kommissionen håndhæver EU-lovgivningen og opretholder traktaterne i sin egenskab af "traktaternes vogter". Denne overordnede rolle giver Kommissionen et centralt ansvar for håndhævelsen. Dette er grundlaget for, at EU kan få mest muligt ud af det indre marked, fremme vores omstilling til et grønnere og mere digitalt Europa, beskytte og fremme vores værdier og sikkerheden i vores Union og garantere lige rettigheder for alle. Centrale arbejdsområder, såsom de årlige retsstatsrapporter, handlingsplanen for europæisk demokrati og den fornyede strategi for gennemførelsen af chartret om grundlæggende rettigheder, udgør tilsammen en betydelig intensivering af indsatsen for at styrke EU's retlige og demokratiske grundlag.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
12. oktober 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark