Gå til hovedindholdet
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel24. januar 2023Repræsentationen i Danmark

Hjælp til Europas bestøvere

Kommissionen har fremlagt en "En ny pagt for bestøvere" for at genoprette eller beskytte arter og levesteder, afbøde virkningen af pesticidbrug og forbedre bestøverhabitater i byområder

Grøn sommerfugl - flyvende

Denne "pagt" vil revidere EU's bestøverinitiativ fra 2018 og det fornyede initiativ indeholder foranstaltninger, som EU og medlemsstaterne skal træffe for at vende nedgangen i antallet af bestøvere inden 2030, da en ud af tre arter af bier, sommerfugle og svirrefluer i EU i dag forsvinder.

Pressemeddelelse

Meddelelse om "En ny pagt for bestøvere" - KOM(2023)35

Spørgsmål og svar om det reviderede EU-bestøverinitiativ

Baggrund

Bestøvere er en integrerende del af sunde økosystemer. Uden bestøvere ville mange plantearter blive udsat for tilbagegang og til sidst forsvinde sammen med de organismer, der afhængige af dem, hvilket ville få alvorlige økologiske, sociale og økonomiske følger. Da ca. 80 % af vores afgrøder og vilde blomstrende planter er afhængige af insektbestøvning, er tabet af bestøvere en af de største trusler mod EU's natur, menneskets velfærd og fødevaresikkerheden og dermed en bæredygtig landbrugsproduktion på lang sigt. Den aktuelle geopolitiske kontekst har yderligere styrket behovet for at gøre vores fødevaresystem mere modstandsdygtigt, bl.a. ved at beskytte og genoprette bestandene af bestøvende insekter.

Initiativet bygger på omfattende høringer af interessenter og institutionel feedback fra Europa-Parlamentet, Rådet, Regionsudvalget og Den Europæiske Revisionsret. Det er også i overensstemmelse med den nyligt vedtagne globale Kunming-Montréal-ramme for biodiversitet, som omfatter et globalt mål om at reducere risikoen ved pesticider med mindst 50 % inden 2030.

Pressebemærkninger af kommissær Virginijus Sinkevičius om revisionen af EU's bestøverinitiativ

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
24. januar 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark