Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel8. november 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Høring i sagen om statsstøtte og Femern

Retsmøde den 8. november 2022 i sag T-364/20, Danmark mod Kommissionen

Badevand

Baggrund:

Danmark har gjort gældende, at Retten skulle annullere artikel 2 i Kommissionens afgørelse af 20. marts 2020 om Danmarks statsstøtte SA.39078-2019/C til Femern A/S, for så vidt som den fandt, at "foranstaltningerne bestående i kapitaltilførsel og en kombination af statslån og statsgarantier til fordel for Femern A/S, som Danmark i det mindste delvist har foretaget ulovligt, udgør statsstøtte.

Til støtte for søgsmålet har Danmark fremsat to anbringender.

Det første anbringende lyder således:

  • Kommissionen fastslog fejagtigt, at finansieringen af Femern A/S udgjorde statsstøtte som defineret i artikel 107, stk. 1, TEUF.

Det andet anbringende lyder således:

  • Kommissionen begik en retlig fejl ved at konkludere, at Femern A/S driver økonomisk virksomhed i konkurrence med andre, inden den faste forbindelse var operationel.

Detaljer

Publikationsdato
8. november 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark