Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel2. februar 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Høring om den EU's landbrugspolitik

En modernisering og forenkling vil gøre Den Europæiske Unions mangeårige fælles landbrugspolitik i stand til bedre at kunne tackle de sociale, politiske, miljømæssige og økonomiske udfordringer, som vi står over for i dag

komule_istockphoto_thinkstock_web.jpg

Mere:

Kommissionen har taget hul på den første etape af moderniseringen og forenklingen af den fælles landbrugspolitik ved at indlede en tre måneder lang offentlig høring. Bidragene skal understøtte Kommissionens arbejde med at fastlægge de fremtidige politiske prioriteter. En moderniseret og forenklet fælles landbrugspolitik ville kunne tackle de største udfordringer, som landbruget og landdistrikterne står over for, og på samme tid bidrage til at opnå Kommissionens politiske prioriteter (især beskæftigelse og vækst), bæredygtig udvikling og et budget med fokus på resultater, forenkling og nærhed.

Den offentlige høring løber over 12 uger og giver landbrugere, borgere, organisationer og alle andre interesserede parter mulighed for at give deres mening om den fælles landbrugspolitiks fremtid til kende. Kommissionen vil med udgangspunkt i bidragene fra høringen inden udgangen af 2017 udarbejde en meddelelse, der skal sammenfatte den nuværende landbrugspolitiks resultater og mulige fremtidige politiske løsningsmodeller på baggrund af et pålideligt videngrundlag.

Resultaterne af den offentlige høring bliver offentliggjort online og præsenteres af Phil Hogan på en konference i Bruxelles i juli 2017.

Baggrund

Den fælles landbrugspolitik blev indført i 1962 og er et af EU's ældste politikområder. Den er gennem årene løbende blevet tilpasset for at imødegå de konstant nye udfordringer på landbrugsmarkederne. Den blev senest ændret i 2013, men i mellemtiden er der sket en væsentlig udvikling, som den fælles landbrugspolitik er nødt til at reagere mere effektivt på, såsom en større usikkerhed på markederne og faldende priser, nye internationale forpligtelser vedrørende klimaændringer og bæredygtig udvikling.

På baggrund af disse og andre udfordringer er det derfor nødvendigt at modernisere den fælles landbrugspolitik, forenkle den, gøre den mindre bureaukratisk og bringe den mere på linje med andre EU-politikker, så den kan bidrage mest muligt til Kommissionens ti politiske prioriteter, målene for bæredygtig udvikling og klimaaftalen fra Paris.

Detaljer

Publikationsdato
2. februar 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark