Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel6. februar 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Høring om det europæiske solidaritetskorps.

Kommissionen har lanceret en offentlig høring af unge, lærere, ungdomsarbejdere, organisationer, arbejdsgivere og andre interessenter om prioriteterne for og styrkelsen af det nyligt oprettede europæiske solidaritetskorps.

thumbs-up_hemera_thinkstock-web.jpg

Som bebudet i forbindelse med lanceringen i december måned er Kommissionen her i første halvdel af 2017 i gang med at udarbejde et lovgivningsmæssigt forslag med henblik på at give det europæiske solidaritetskorps et separat retsgrundlag. Resultaterne af høringen skal bidrage til den nærmere udformning og konsolidering af det europæiske solidaritetskorps gennem input til Kommissionens arbejde med dette lovgivningsmæssige forslag.

Den offentlige høring vil vare i otte uger og bygger på en tidligere høring af interesserede parter, som fandt sted i slutningen af 2016 som forberedelse til lanceringen af det europæiske solidaritetskorps i december. De unge og de organisationer, der deltager i den offentlige høring, vil få mulighed for at evaluere initiativets forskellige mål, beskrive deres motivation for at deltage, redegøre for deres behov for information og vejledning samt udveksle bedste praksisser. Dette vil blive suppleret med målrettede høringer af centrale aktører, der beskæftiger sig med ungdomsarbejde i EU.

Baggrund

Den 7. december 2016 lancerede Kommissionen det europæiske solidaritetskorps. Det giver unge mellem 18 og 30 år mulighed for at deltage i en række forskellige solidaritetsaktiviteter, der drejer sig om udfordrende situationer i EU. Herigennem vil de ikke alene kunne indhøste uvurderlige erfaringer og tilegne sig vigtige færdigheder i begyndelsen af deres karriere, men også fremme og styrke solidariteten, som er én af Den Europæiske Unions grundlæggende værdier.

Kommissionen har i sin meddelelse om det europæiske solidaritetskorps valgt en gradvis tilgang, som i den indledende fase vil bygge på eksisterende programmer og instrumenter, mens den udarbejder et forslag til et separat retligt instrument med henblik på vedtagelse i første halvdel af 2017.

Siden lanceringen har over 21 000 unge tilmeldt sig det europæiske solidaritetskorps. Det forventes, at de deltagende organisationer fra begyndelsen af marts måned vil indlede deres søgning efter egnede kandidater, således at de første deltagere kan gå i gang med solidaritetsaktiviteterne allerede i foråret. Målsætningen er, at 100 000 unge skal engagere sig i det europæiske solidaritetskorps ved udgangen af 2020.

Detaljer

Publikationsdato
6. februar 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark