Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel25. maj 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Inddrivelse og konfiskation af aktiver

Kommissionen har onsdag den 25. maj 2022 fremlagt forslag til om inddrivelse og konfiskation af aktiver samt strafferetlige sanktioner

Skib

Pressemeddelelse

Spørgmål og svar

Faktablad
 

Baggrund:
 

Forslag til direktiv om inddrivelse og konfiskation af aktiver

Dette forslag imødekommer behovet for at fratage kriminelle deres uretmæssige fortjeneste og begrænse deres evne til at begå yderligere forbrydelser. Kontorer for inddrivelse af aktiver vil få beføjelse til hurtig indefrysning af aktiver, hvis der er risiko for, at aktiverne forsvinder.

Dette forslag sikrer også, at indefrosne aktiver ikke mister værdi, idét der oprettes kontorer for forvaltning af aktiver i alle medlemslandene. Vi ønsker at give de nationale myndigheder mulighed for at opspore, indefryse og konfiskere aktiver, når det er formålstjenligt, bl.a. ved at forbedre det grænseoverskridende samarbejde mellem kontorer for inddrivelse af aktiver og kontorer for forvaltning af aktiver i EU og med lande uden for EU.

Målet er at sikre, at kriminalitet ikke kan betale sig.

 

Forslag til Rådets afgørelse om at tilføje omgåelse af sanktioner til listen over EU-forbrydelser

Listen over EU-forbrydelser omfatter i øjeblikket terrorisme, hvidvask af penge og korruption, og Kommissionen har for nylig foreslået at tilføje hadefuld tale på nettet. Idéen er, at EU-landene skal fastsætte minimumsregler for, hvad der udgør overtrædelser af EU's sanktioner.

Dette er afgørende for at opnå ensrettede regler, da sanktionerne og håndhævelsen af dem har grænseoverskridende karakter. I øjeblikket er der mange forskelle mellem EU-landene med hensyn til den måde, hvorpå de definerer og straffer omgåelse af sanktioner. Nogle lande vil straffe det med fængsel, mens andre blot pålægger den skyldige en administrativ sanktion.

Dette initiativ skal supplere arbejdet i taskforcen om indefrysning og beslaglæggelse, der blev lanceret for nogle uger siden. Når alle elementer er på plads, er der mange idéer til, hvad der derefter skal ske. En af dem er at skabe en fælles fond med de konfiskerede aktiver til at hjælpe med at genopbygge Ukraine. 

Når dette forslag er fremlagt, skal Rådet nå til enighed med enstemmighed, og så kan Kommissionen foreslå et direktiv.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Henimod et direktiv om strafferetlige sanktioner for overtrædelse af EU-lovgivningen om restriktive foranstaltninger

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
25. maj 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark