Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel13. september 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Juncker´s tale om Unionens tilstand

Onsdag den 13. september var dagen for Jean-Claude Juncker's tale om Unionens tilstand - gense den her på siden...

bird_web.jpg

Efter en bred debat over hele Europa med borgerne, Europa-Parlamentet, de nationale parlamenter, lokale og regionale myndigheder og civilsamfundet om Europas fremtid (#FutureofEurope) vil formanden gå videre med ideerne herfra og give sit personlige syn på Europas fremtid og redegøre for sine prioriteringer for det kommende år.

Find og hør hele talen på bl.a. dansk - klik her...

Baggrund:

Hvert år i september holder formanden for Europa-Kommissionen sin tale om Unionens tilstand for Europa-Parlamentet, hvori han gør status over det forløbne års resultater og fremlægger prioriteter for det kommende år. Formanden redegør også for, hvordan Kommissionen vil tackle de mest presserende udfordringer, som Den Europæiske Union står over for. Talen efterfølges af drøftelser i plenarforsamlingen. Det er startskuddet til en dialog mellem Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på at forberede Kommissionens arbejdsprogram for det kommende år.
Talen om Unionens tilstand er forankret i Lissabontraktaten og i rammeaftalen af 2010 om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen, hvori det ligeledes fastlægges, at formanden tilsender formanden for Europa-Parlamentet og rådsformandskabet en detaljeret hensigtserklæring om, hvilke foranstaltninger Kommissionen agter at træffe i form af lovgivning og andre initiativer frem til udgangen af det følgende år (2018 i dette tilfælde).

Mere:

Kommissionens første tiltag efter talen: handelspakke..., demokratipakke..., industripakke..., Kommissionens cybersikkerhedspakke... samt rammer for fri udveksling af andre oplysninger end personoplysninger i EU

Følg også med på #SOTEU

Detaljer

Publikationsdato
13. september 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark