Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel14. februar 2019Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Kommissionen glæder sig over Europa-Parlamentets støtte til rammen for investeringsscreening

Efter dagens afstemning er EU et skridt tættere på at etablere en fælleseuropæisk ramme for screening af udenlandske direkte investeringer.

approved_comstock_thinkstock_web.jpg

Forslaget om at skabe den første EU-ramme for screening af udenlandske direkte investeringer blev præsenteret af Kommissionens formand Jean-Claude Juncker i talen om Unionens tilstand i 2017. Den tekst, som Parlamentet godkendte i dag, er resultatet af trepartsforhandlingerne mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev afsluttet den 20. november 2018.

Den europæiske ramme for screening af udenlandske direkte investeringer vil gøre det muligt for EU-landene og Kommissionen at samarbejde og udveksle oplysninger om investeringer fra tredjelande, der kan påvirke sikkerheden eller den offentlige orden i EU.

Den nye ramme:

- skaber en samarbejdsmekanisme, hvor EU-landene og Kommissionen kan udveksle oplysninger og gøre opmærksom på problemer i forbindelse med specifikke investeringer

- giver Kommissionen mulighed for at afgive udtalelser, når en investering truer sikkerheden eller den offentlige orden i mere end én medlemsstat, eller når en investering kan underminere projekter eller programmer af interesse for hele EU, såsom Horisont 2020 eller Galileo

- tilskynder til internationalt samarbejde om investeringsscreening, bl.a. gennem udveksling af erfaringer, bedste praksis og oplysninger om spørgsmål af fælles interesse

- fastsætter visse krav til EU-lande, der ønsker at opretholde eller indføre en screeningmekanisme på nationalt plan. EU-landene vil også stadig have det sidste ord med hensyn til, hvorvidt en bestemt investeringstransaktion bør tillades eller ej på deres område

- tager hensyn til behovet for at operere under korte erhvervsvenlige tidsfrister og strenge fortrolighedskrav.

Forordningen træder i kraft, så snart Rådet også giver sin godkendelse. Derefter vil EU-landene og Kommissionen have 18 måneder til at indføre de ordninger, der er nødvendige for, at den nye mekanisme kan fungere.

Baggrund

EU har et af verdens mest åbne investeringssystemer, hvilket også er blevet anerkendt af OECD i indekset over investeringsrestriktioner. EU er hovedmålet for udenlandske direkte investeringer på verdensplan, og beholdningen af udenlandske direkte investeringer, som ejes af tredjelandsinvestorer i EU, udgjorde 6 295 mia. EUR ved udgangen af 2017.

I øjeblikket har 14 EU-lande indført nationale screeningmekanismer. Selv om de kan være forskellige med hensyn til udformning og omfang, har de det samme mål om at bevare sikkerheden og den offentlige orden på nationalt plan. Flere EU-lande er i gang med at reformere deres screeningmekanismer eller vedtage nye.

Sideløbende med dette forslag er Kommissionens tjenestegrene ved at lægge sidste hånd på en detaljeret analyse af udenlandske direkte investeringer i EU. Kommissionen har også sammen med EU-landene nedsat en koordinationsgruppe, som skal hjælpe med at identificere fælles strategiske problemer og løsninger i forbindelse med udenlandske direkte investeringer.

Detaljer

Publikationsdato
14. februar 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark