Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel14. december 2016Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Kommissionen godkender ændret finansiering af eksisterende støtte til vedvarende energi i Danmark

Europa-Kommissionen har i henhold til EU's regler om statsstøtte godkendt ændringer til den offentlige finansiering af eksisterende støtteordninger for vedvarende energi i Danmark. Det er op til medlemsstaterne, hvordan de vil finansiere...

Vindmøller

Kommissionen har mellem 2014 og 2016 godkendt adskillige danske støtteordninger til fremme af vedvarende energi og finansieringen heraf gennem den såkaldte "PSO-afgift", en afgift, der på nuværende tidspunkt er pålagt forbrugere af elektricitet. Danmark har, siden PSO-afgiften blev indført for både indenlandsk og importeret elektricitet, forpligtet sig til delvist at udvide sin støtte til vedvarende energi til udenlandske producenter ved at tillade dem at deltage i pilotudbud for vedvarende energi i 2015 og 2016 (Kommissionen godkendte i september 2016 et pilotudbud for producenter i Tyskland). Det afhjalp risikoen for diskrimination af importeret elektricitet i disse år, der er forbudt i henhold til artikel 30 og 110 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Danmark underrettede i december 2016 Kommissionen om sine planer om at finansiere støtte til vedvarende energi direkte fra statsbudgettet fra og med 2017 i stedet for gennem PSO-afgiften. PSO-afgiften vil gradvist blive udfaset over en 5-årig overgangsperiode (2017-2021) for nogle eksisterende støtteordninger. I denne periode vil andelen af finansieringen fra statsbudgettet øges år for år.
Danmark har for at undgå risikoen for at foranstaltningen diskriminerer mod importeret elektricitet i denne overgangsperiode forpligtet sig til at investere 114 mio. € i infrastruktur, der er til gavn for grænseoverskridende energistrømme. Kommissionen har på denne baggrund konkluderet, at den ændrede finansieringsmetode er i overensstemmelse med EU-reglerne.

Detaljer

Publikationsdato
14. december 2016
Forfatter
Repræsentationen i Danmark