Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel8. november 2018Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Kommissionen opfordrer Danmark, Bulgarien og Cypern til at gennemføre EU's regler om teknisk kontrol fuldt ud

Kommissionen opfordrer i dag indtrængende Bulgarien og Cypern til fuldt ud at gennemføre de europæiske regler for periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og deres påhængskøretøjer i national lov.

bil-roeg-thinkstock-istock-web.jpg

I direktivet fastsættes de punkter, der skal kontrolleres i forbindelse med den tekniske kontrol, kontrolmetoderne og defektvurderingen. På trods af at medlemsstaterne har meddelt nationale gennemførelsesforanstaltninger og erklæringer om fuldstændig gennemførelse, har Kommissionen konstateret, at gennemførelsen af direktivets foranstaltninger i
disse medlemsstater er ufuldstændig.

Ydermere bedes Danmark færdiggøre gennemførelsen af de ajourførte regler om køretøjers registreringsattester, idet Kommissionen også har fundet gennemførelsen af disse ufuldstændig.

Med direktivet stilles der krav om, at medlemsstaterne opretter elektroniske køretøjsregistre med harmoniseret indhold. Deri fastlægges også den procedure, som skal følges, hvis køretøjer ikke består den periodiske tekniske kontrol.

Alle de berørte medlemsstater har nu to måneder til at svare, hvorefter Kommissionen kan beslutte at indbringe sagen for EU-Domstolen.

Detaljer

Publikationsdato
8. november 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark