Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel15. februar 2023Repræsentationen i Danmark

Kommissionen opfordrer Danmark til at beskytte sine havområder

Indo-Stillehavsregionen

Europa-Kommissionen besluttede at indlede en traktatbrudsprocedure ved at sende en åbningsskrivelse Danmark og 8 andre medlemslande for manglende overholdelse af havstrategirammedirektivet (direktiv 2008/56/EF). Direktivet har til formål at beskytte EU's have og oceaner og sikre, at deres ressourcer forvaltes bæredygtigt.

I henhold til direktivet skulle medlemsstaterne revidere og ajourføre deres "overvågningsprogrammer" senest den 15. oktober 2020 og deres "foranstaltningerprogrammer" senest den 31. marts 2022.

De berørte medlemsstater har ikke forelagt Kommissionen rapporter om gennemgangen af deres indsatsprogrammer inden for de fastsatte frister. Bulgarien og Malta har heller ikke fremsendt rapporter om revisionen af deres overvågningsprogrammer.

Som følge heraf har Kommissionen i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Bulgarien, Kroatien, Cypern, Danmark, Estland, Grækenland, Letland, Litauen og Malta. De har nu to måneder til at reagere og afhjælpe de påpegede mangler. Hvis der ikke foreligger et tilfredsstillende svar, kan Kommissionen beslutte at afgive en begrundet udtalelse.

Se alle februars traktatbrudssager her.

Detaljer

Publikationsdato
15. februar 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark