Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel8. november 2018Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Kommissionen opfordrer Danmark til at fjerne de restriktive krav til udenlandske selvstændige

Kommissionen besluttede i dag at sende en åbningsskrivelse til Danmark vedrørende de restriktive krav til udenlandske selvstændige, som udbyder tjenester i landet.

arbejdsmand_creatas_thinkstock_web.jpg

Ifølge dansk ret skal udenlandske tjenesteudbydere, som ønsker at levere tjenester i Danmark uden at ansætte eller udstationere medarbejdere i Danmark, foretage en forhåndsanmeldelse af hvornår og hvor de agter at udbyde deres
tjenester.

En sådan forpligtelse begrænser friheden til at udbyde tjenesteydelser som fastsat i servicedirektivet og artikel 56 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Begrænsninger af friheden til at udbyde tjenesteydelser er kun begrundet af tvingende almene hensyn såsom folkesundheden eller miljøbeskyttelse. Danmark har nu to måneder til at besvare de af Kommissionen fremførte argumenter.

I modsat fald kan Kommissionen beslutte at rette en begrundet udtalelse til landet.

Detaljer

Publikationsdato
8. november 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark