Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel2. juli 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Kommissionen opfordrer Danmark til at forbedre regler mod luftforurening

Kommissionen anmoder Ungarn, Danmark og Malta om at gennemføre alle kravene i direktiv (EU) 2016/2284 om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer (NEC-direktivet) korrekt i national ret.

Kommissionen opfordrer Danmark til at forbedre deres regler mod luftforurening

I NEC-direktivet fastsættes nationale tilsagn om emissionsreduktioner for medlemsstaterne for fem vigtige luftforurenende stoffer: nitrogenoxider (NOx), andre flygtige organiske forbindelser end metan (NMVOCs), svovldioxid (SO2), ammoniak (NH3) og fine partikler (PM2.5). Disse luftforurenende stoffer bidrager til dårlig luftkvalitet, som medfører betydelige negative indvirkninger på menneskers sundhed som f.eks. åndedrætsproblemer, hjerte-kar-sygdomme og cancer og skader desuden økosystemerne.

For så vidt angår Ungarn, er den nationale lovgivning ikke i overensstemmelse med EU's krav om justering af årlige nationale emissionsopgørelser, fleksibilitet i forbindelse med forsyningssystemer for elektricitet og varme, ajourføring af nationale politikker for bekæmpelse af luftforurening i forbindelse med det nationale program for bekæmpelse af luftforurening, aspekter af høringer på tværs af landegrænser og den påkrævede risikobaserede tilgang til udpegning af overvågningssteder for økosystemer. Disse resultater udvider bl.a. anvendelsesområdet for fritagelser fra at skulle overholde emissionsreduktionstilsagn og risikere en rettidig ajourføring af de nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening.

For såvidt angår Danmark er den nationale lovgivning ikke i overensstemmelse med EU's krav om muligheden for at organisere høringer på tværs af landegrænser om de nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening. Desuden fastsættes der i den danske lovgivning ingen sanktioner for overtrædelse af direktivet.

For så vidt angår Malta, er den nationale lovgivning ikke i overensstemmelse med EU's krav om den forpligtende karakter, som overvågningskravene har, om den aktive offentliggørelse af oplysninger om de nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening og emissionsopgørelser og om grundlaget for beregning af og rapportering om brændstofrelaterede emissioner

Kommissionen har derfor besluttet at sende åbningsskrivelser til Ungarn, Danmark og Malta, der har tre måneder til at ændre deres nationale lovgivning med henblik på af afhjælpe problemerne. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at sende en begrundet udtalelse.

Detaljer

Publikationsdato
2. juli 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark