Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel19. maj 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Kommissionen opfordrer Danmark til at fuldføre gennemførelsen af direktivet om energieffektivitet

Kommissionen sender åbningsskrivelser til Danmark, Frankrig og Portugal for ikke fuldt ud at have gennemført det reviderede direktiv om energieffektivitet (direktiv (EU) 2018/2002) om ændring af direktiv 2012/27/EU

Elnet

Direktivet har til formål at opstille en fælles ramme for foranstaltninger til fremme af energieffektivitet og fastsætter et bindende energieffektivitetsmål for EU for 2030 på mindst 32,5 %. Medlemsstaterne skulle gennemføre direktivet senest den 25. oktober 2020. Der foretages en undersøgelse af gennemførelsen i alle medlemsstater. De 22 medlemsstater, der ikke havde meddelt fuld gennemførelse inden fristen, modtog en åbningsskrivelse i november 2020.

Danmark, Frankrig og Portugal havde meddelt fuld gennemførelse og modtog derfor ikke en åbningsskrivelse på dette tidspunkt. Efter en gennemgang af de meddelte nationale gennemførelsesforanstaltninger finder Kommissionen dog, at gennemførelsen ikke er fuldstændig. De har nu to måneder til at svare.

Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, kan den beslutte at sende en begrundet udtalelse.

Detaljer

Publikationsdato
19. maj 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark