Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel2. juli 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Kommissionen opfordrer Danmark til fuldt ud at gennemføre det fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge

Kommissionen har i dag sendt begrundede udtalelser tilTjekkiet, Danmark og Italien for ikke fuldt ud at have gennemført det fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge (fjerde hvidvaskdirektiv) i national ret.

Hvidvask af penge

Efter en vurdering af disse medlemsstaters meddelte foranstaltninger har Kommissionen konkluderet, at flere bestemmelser i direktivet ikke er blevet fuldt ud gennemført. Bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme er afgørende for at sikre finansiel stabilitet og sikkerhed i Europa.

De seneste skandaler om hvidvask af penge har vist, at der er behov for strengere regler på EU-plan. Mangler i lovgivningen i en medlemsstat har konsekvenser for EU som helhed. Derfor bør EU-reglerne gennemføres og overvåges effektivt med henblik på at bekæmpe kriminalitet og beskytte vores finansielle system.

Kommissionen offentliggjorde den 7. maj en handlingsplan bestående af seks punkter for yderligere at styrke EU's bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar fra Tjekkiet, Danmark og Italien inden for de næste tre måneder, kan den beslutte at indbringe sagerne for Den Europæiske Unions Domstol.

Detaljer

Publikationsdato
2. juli 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark