Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel19. april 2023Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Kommissionen opfordrer Danmark til fuldt ud at gennemføre direktivet om tilgængelighed for produkter og tjenester for personer med handicap

Den europæiske retsakt om tilgængelighed

digital

Kommissionen besluttede at indlede en traktatbrudsprocedure ved at sende en åbningsskrivelse til Danmark (INFR(2023)2014), Estland (INFR (2023)2013) og Italien (INFR (2023)2015) på grund af manglende gennemførelse af EU-reglerne om tilgængelighed for produkter og tjenester for personer med handicap (direktiv (EU) 2019/882).

I henhold til den europæiske retsakt om tilgængelighed kræves det, at vigtige produkter og tjenester, som f.eks. telefoner, computere, e-bøger, banktjenester og elektronisk kommunikation, gøres tilgængelige for personer med handicap. Dette vil bidrage til at øge aktiv deltagelse i samfundet, herunder inden for uddannelse og beskæftigelse samt flere autonomi- og mobilitetsmuligheder for personer med handicap, som udgør mindst 87 millioner europæiske borgere. Virksomheder skal sikre, at de overholder en række fælles EU-tilgængelighedskrav senest i 2025.

Kommissionen sendte den 20. juli 2022 åbningsskrivelser til 24 medlemsstater, da landene ikke havde meddelt foranstaltninger til fuldstændig gennemførelse af dette direktiv.  

Danmark, Estland og Italien havde ikke fuldt ud gennemført den europæiske retsakt om tilgængelighed i national ret inden fristen den 28. juni 2022.

Kommissionen har derfor i dag besluttet at sende åbningsskrivelser.

Danmark, Estland og Italien har nu to måneder til at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at afhjælpe de mangler, som Kommissionen har konstateret.

Hvis Kommissionen ikke modtager tilfredsstillende svar, kan den beslutte at afgive begrundede udtalelser. 

Detaljer

Publikationsdato
19. april 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark