Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel19. maj 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Kommissionen opfordrer Danmark til at overholde EU's cabotageregler

Kommissionen har sendt en begrundet udtalelse til Danmark (INFR (2021)2072) vedrørende landets fortolkning af begrebet " midlertidig cabotagekørsel" for passagertransport med bus og rutebil (forordning (EF) nr. 1073/2009).

Veje

Danmark definerer midlertidig cabotagekørsel som "syv på hinanden følgende dage i en kalendermåned". Dansk fortolkning vil sikre, at cabotagekørsel er midlertidig og forholdsmæssig. Dens strenge, isolerede og automatiske anvendelse kan imidlertid føre til en situation, hvor cabotagekørsel af midlertidig karakter ikke vil blive behandlet som sådan af de danske myndigheder - f.eks. i tilfælde, hvor en cabotagekørsel udføres i den første uge i en måned og en anden i den tredje uge.

Danmark har nu to måneder til at besvare de af Kommissionen fremførte argumenter. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, kan den beslutte at indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol.

Detaljer

Publikationsdato
19. maj 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark