Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. oktober 2023Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Kommissionen sender en anmodning om oplysninger til X

Online

Europa-Kommissionens tjenestegrene sendte i dag formelt X en anmodning om oplysninger i henhold til forordningen om digitale tjenester. Denne anmodning sker, som følge af at Kommissionens tjenestegrene har modtaget indikationer om påstået spredning af ulovligt indhold og desinformation, navnlig spredning af terrorrelateret og voldeligt indhold og hadefuld tale. Anmodningen vedrører også overholdelse af andre bestemmelser i forordningen om digitale tjenester.

Efter at X er blevet udpeget som meget stor onlineplatform, skal selskabet overholde alle de bestemmelser, der blev indført ved forordningen om digitale tjenester i slutningen af august 2023, herunder vurdere og afbøde risici i forbindelse med udbredelsen af ulovligt indhold, desinformation, kønsbaseret vold og eventuelle negative virkninger for udøvelsen af grundlæggende rettigheder, børns rettigheder, offentlig sikkerhed og mentalt velbefindende.

I dette særlige tilfælde undersøger Kommissionens tjenestegrene X's overholdelse af forordningen om digitale tjenester, herunder med hensyn til dets politikker og tiltag i forbindelse med anmeldelser af ulovligt indhold, klagebehandling, risikovurdering og foranstaltninger til at afbøde de konstaterede risici. Kommissionens tjenestegrene har beføjelse til at anmode X om yderligere oplysninger for at kontrollere, at forordningen gennemføres korrekt.

De næste skridt

X skal fremsende de oplysninger, der er blevet anmodet om, til Kommissionens tjenestegrene senest den 18. oktober 2023 for så vidt angår spørgsmålene vedrørende aktivering og anvendelse af X's kriseresponsprotokol og senest den 31. oktober 2023 for så vidt angår de resterende spørgsmål. På grundlag af vurderingen af X's svar vil Kommissionen vurdere de næste skridt. Dette kan indebære en formel indledning af en procedure i henhold til artikel 66 i forordningen om digitale tjenester.

I henhold til artikel 74, stk. 2, i forordningen om digitale tjenester kan Kommissionen pålægge bøder for urigtige, ufuldstændige eller vildledende oplysninger som svar på en anmodning om oplysninger. Hvis X undlader at svare, kan Kommissionen beslutte at anmode om oplysningerne ved en afgørelse. I givet fald kan X pålægges tvangsbøder for manglede svar inden for fristen.

Baggrund

Forordningen om digitale tjenester spiller en central rolle i EU's digitale strategi og fastsætter en banebrydende ny standard for onlineplatformes ansvarlighed med hensyn til desinformation, ulovligt indhold såsom ulovlig hadefuld tale og andre samfundsmæssige risici. Den omfatter overordnede principper og stærke garantier for ytringsfrihed og andre brugerrettigheder.

Den 25. april 2023 udpegede Kommissionen 19 meget store onlineplatforme og meget store søgemaskiner, på grundlag af at antallet af brugere var på over 45 mio. eller 10 % af EU's befolkning. Disse tjenester skal overholde alle de bestemmelser, der er blev indført ved forordningen om digitale tjenester i udgangen af august 2023.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
12. oktober 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark