Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel31. august 2020Repræsentationen i Danmark

Kommissionen slutter sig til "COVID-19 Vaccine Global Access Facility" (COVAX)

Kommissionen har bekræftet, at den er interesseret i at deltage i COVAX-faciliteten for at sikre lige adgang til økonomisk overkommelige covid-19-vacciner overalt for alle, der har brug for dem.

EU-strategi for covid-19-vacciner

Som led i en Team Europe-indsats annoncerer Kommissionen i dag også et bidrag på 400 mio. EUR til sikkerhedsstillelse som støtte til COVAX og de tilgrundliggende mål i forbindelse med den globale indsats for bekæmpelsen af coronavirus.

COVAX-faciliteten, der ledes i fællesskab af GAVI, vaccinealliancen, koalitionen for innovation inden for epidemisk beredskab (CEPI) og WHO, har til formål at fremskynde udviklingen og fremstillingen af covid-19-vacciner og sikre retfærdig og lige adgang for alle lande i verden.

Som led i et fælles EU-engagement (Kommissionen, EU-landene og de europæiske finansielle institutioner, navnlig EIB) for at mobilisere ressourcer til den globale indsats for bekæmpelsen af coronavirus, agter Kommissionen at mobilisere op til 400 mio. EUR som sikkerhedsstillelse til støtte for COVAX og de tilgrundliggende mål som led i en Team Europe-indsats. De nærmere vilkår og betingelser for EU's deltagelse og bidrag vil blive fastlagt i de kommende dage og uger. Team Europe er parat til at stille sin ekspertise og ressourcer til rådighed inden for COVAX for at fremskynde og opskalere udviklingen og fremstillingen af et globalt udbud af vacciner til borgere i hele verden i både fattige og rige lande.

EU's deltagelse i COVAX vil supplere de igangværende EU-forhandlinger med vaccinevirksomheder, der sigter mod at udvide vaccineproducenternes produktionskapacitet og bidrage til den globale indsats.

Baggrund:

Europa-Kommissionen er fast besluttet på at sikre, at alle, der har brug for en vaccine, vil få adgang til en — ikke kun hjemme, men over hele verden. Ingen kan være helt trygge, før alle er sikre. Derfor reagerede Kommissionen straks på WHO's opfordring til indsats og her siden den 4. maj 2020 skaffet næsten 16 mia. EUR som led i den globale indsats for bekæmpelse af coronavirus, som er et globalt tiltag til fordel for universel adgang til test, behandlinger og vacciner mod coronavirus og for den globale genopretning.

Som en milepæl i den globale indsats for bekæmpelsen af coronavirus blev den globale aktion for almen adgang til økonomisk overkommelig vaccination mod, behandling af og testning for coronavirus, kampagnen "Global Goal: Unite for Our Future", skudt i gang af NGO'en Global Citizen den 28. maj under protektion af kommissionsformand Ursula von der Leyen.

Den 4. maj foreslog Kommissionen også en samarbejdsramme med henblik på at samordne den globale indsats og fremme yderligere fremskridt med hensyn til udvikling af coronavirusvacciner, behandling og diagnosticering og styrkelse af sundhedssystemer: den såkaldte Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-accelerator).

Den bygger på tre partnerskaber, der er baseret på de tre prioriteter i den globale indsats for bekæmpelsen af coronavirus De samler erhvervsliv, forskning, fonde, lovgivere og internationale organisationer for at arbejde sammen om alle de skridt, der er nødvendige for at levere nye værktøjer og løsninger, fra forskning til fremstilling og anvendelse.

COVAX er ACT-accelerators søjle for vacciner, et globalt samarbejde for at fremskynde udvikling, produktion og retfærdig adgang for alle lande i hele verden til covid-19-test, -behandlinger og -vacciner.

Under fælles ledelse af GAVI, koalitionen for innovation inden for epidemisk beredskab (CEPI) og WHO blev COVAX lanceret i slutningen af april 2020 ved et arrangement, hvor værterne var generaldirektøren for Verdenssundhedsorganisationen, Frankrigs præsident, formanden for Europa-Kommissionen og Bill and Melinda Gates Foundation. Siden da har EU aktivt engageret sig sammen med GAVI, CEPI og andre deltagerlande i forbindelse med etableringen af COVAX' ledelse og finansielle værktøjer. De endelige vilkår for EU's deltagelse efter dagens tilkendegivelse af interesser er endnu ikke helt på plads.

COVAX-faciliteten sigter mod at købe 2 mia. doser inden udgangen af 2021 ved at forhandle med en diversificeret portefølje af vaccineleverandører, der dækker forskellige videnskabelige teknologier, leveringstider og priser. COVAX-faciliteten er en forsikringsmekanisme, der vil mindske risikoen for producenter, der er bekymrede over investeringer uden sikker efterspørgsel, og for lande, der er bekymrede over, at det måske ikke lykkes at sikre adgang til en levedygtig vaccine.

Detaljer

Publikationsdato
31. august 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark