Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel19. september 2017Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Kommissionens cybersikkerhedspakke...

Kommissionen intensiverer EU's indsats over for cyberangreb.Europæerne sætter stor lid til de digitale teknologier. Disse teknologier skaber nye muligheder for kontakt mellem borgerne, letter informationsformidlingen og udgør rygraden i Europas...

cyber-attacks-thinkstock-istock-web.jpg

Sidste år var der dagligt mere end 4 000 afpresningssoftwareangreb i Europa, og 80 % af de europæiske virksomheder var ude for mindst én cybersikkerhedshændelse. Økonomiske tab som følge cyberkriminalitet er i de seneste fire år alene steget til det femdobbelte.

Med henblik på at udstyre Europa med de rette værktøjer til at imødegå cyberangreb har Europa-Kommissionen og den højtstående repræsentant fremsat forslag til en lang række foranstaltninger, der skal styrke cybersikkerheden i EU. Dette omfatter et forslag til et nyt EU-agentur for cybersikkerhed, der skal bistå medlemsstaterne i deres håndtering af cyberangreb, samt en ny europæisk certificeringsordning, som vil sikre, at det er sikkert at benytte produkter og tjenester i den digitale verden.

I lyset af de seneste afpresningssoftwareangreb, en dramatisk stigning i cyberkriminalitet, statslige aktørers øgede anvendelse af cyberværktøjer til opnåelsen af deres geopolitiske mål samt den stigende variation i typen af cybersikkerhedshændelser har EU behov for at opbygge større modstandsdygtighed over for cyberangreb og etablere et effektivt EU-dækkende cyberforsvar, der har afskrækkende virkning samt effektiv strafferetlig forfølgning for bedre at beskytte EU's borgere, virksomheder og offentlige institutioner. Det er dét pakken for cybersikkerhed, der præsenteres i dag, handler om.

bird_web.jpg

Baggrund

De seneste tal viser, at de digitale trusler udvikler sig hurtigt, og at cyberkriminalitet i offentlighedens øjne udgør en betydelig trussel: Forekomsten af afpresningssoftwareangreb er steget med 300 %, og de økonomiske tab som følge af cyberkriminalitet steg til det femdobbelte mellem 2013 og 2017 og har ifølge undersøgelser potentiale til at stige med yderligere 400 % inden 2019. 87 % af europæerne ser cyberkriminalitet som en betydelig trussel mod EU's interne sikkerhed.

Den europæiske dagsorden om sikkerhed og midtvejsgennemgangen af strategien for et digitalt indre marked omfatter retningslinjerne for Kommissionens arbejde på dette område og de vigtigste tiltag, der skal øge cybersikkerheden. De foranstaltninger, der foreslås i dag, supplerer de gældende regler og lukker de huller, der er opstået som følge af et trusselsbillede, der har ændret sig siden EU's strategi for cybersikkerhed blev vedtaget i 2013, og opfylder således hovedmålet om at støtte medlemsstaterne i deres bestræbelser på at sikre intern sikkerhed, der er fastsat ved Bratislavaerklæringen og -køreplanen.

Detaljer

Publikationsdato
19. september 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark