Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel22. august 2023Repræsentationen i Danmark

Ledende næstformand Frans Timmermans fratræder sin stilling

Hans ansvarsområder overtages af næstformand Maroš Šefčovič  

Visit by Frans Timmermans, Executive Vice President of the European Commission, to Denmark

Efter at have bekendtgjort sit kandidatur i den kommende valgkamp i Holland har ledende næstformand Frans Timmermans indgivet sin fratrædelsesbegæring som medlem af Europa-Kommissionen. Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, har i den forbindelse rost ledende næstformand Timmermans for hans mange års vellykkede arbejde for Kommissionen og de europæiske borgere og accepteret hans ønske om at fratræde med øjeblikkelig virkning.

Ursula von der Leyen har besluttet at tildele næstformand Maroš Šefčovič rollen som ledende næstformand med ansvar for den europæiske grønne pagt. Hun har også besluttet midlertidigt at overdrage ansvaret for klimapolitikken til næstformand Šefčovič, indtil Holland har udnævnt et nyt medlem af Kommissionen.

Ledende næstformand Timmermans var også medlem af Europa-Kommissionen fra 2014-2019, hvor han var førstenæstformand med ansvar for bedre regulering, interinstitutionelle forbindelser, retsstatsprincippet og chartret om grundlæggende rettigheder, inden han påtog sig ansvaret for den europæiske grønne pagt i Kommissionens nuværende mandatperiode.

I denne rolle koordinerede han Europa-Kommissionens ambitiøse lovgivningsmæssige dagsorden for at gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent inden 2050 og repræsenterede EU i internationale forhandlinger om klimaændringer.

Han koordinerede også Kommissionens indsats for EU's biodiversitetsstrategi, for en fremtid uden forurening samt arbejdet med den cirkulære økonomi.

Formand Ursula von der Leyen har underrettet formanden for Europa-Parlamentet og det spanske rådsformandskab om de foranstaltninger, der er truffet efter Frans Timmermans' fratræden for at fremme en gnidningsløs fortsættelse af alle igangværende processer. Ursula von der Leyen sendte også en formel skrivelse til Hollands premierminister med en anmodning om en ny kandidat til kommissær med hollandsk statsborgerskab.

Kommissionsformand Ursula von der Leyen ønsker næstformand Maroš Šefčovič held og lykke med sin nye opgave. Formanden forventer, at Šefčovič yder en indsats for beskyttelsen af klimaet og den europæiske grønne pagt med de ambitioner, dette kræver.

Nu, hvor den lovgivningsmæssige ramme for den europæiske grønne pagt stort set er på plads, og der er afsat hidtil usete beløb til dekarbonisering, er tiden inde til at bringe den europæiske grønne pagt til det næste niveau og flytte fokus fra regler til udrulning.

Pressemeddelelse

Press statement  on the European Battery Alliance

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
22. august 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark