Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel3. november 2017Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Ligelønsdagen 2017

I dagens Europa ligger kvindernes gennemsnitlige timeløn 16,3 % lavere end mændenes. Den europæiske ligelønsdag markerer den dato, hvor kvinder statistisk set i modsætning til deres mandlige kolleger ikke længere får udbetalt løn.Ligelønsdagen falder...

Ligelønsdag

Baggrund

Kvinder i EU klarer sig lige så godt som mænd eller endog bedre, hvad angår uddannelsesresultater, men dette afspejles ikke på arbejdsmarkedet. I 2016 havde 33 % af kvinderne i EU fuldført en videregående uddannelse, mod 29 % af mændene. Men alligevel ligger kvindernes samlede beskæftigelsesfrekvens 11,6 procentpoint lavere end mændenes. Kvinder er også fortsat underrepræsenteret blandt topstillinger i de største virksomheder i EU. Det er kun 1 ud af 14 bestyrelsesmedlemmer, der er kvinder, og kun 1 ud af 20 administrerende direktører er kvinder.
De tre EU-institutioner vil proklamere den europæiske søjle for sociale rettigheder den 17. november på det sociale topmøde om retfærdig beskæftigelse og vækst, og herved bekræftes EU's tilsagn om at sikre ligestilling mellem borgerne.
Europa-Kommissionen fremsatte den 26. april 2017 flere lovgivningsmæssige forslag til forbedring af balancen mellem arbejds- og privatliv, som vil indbære større fleksibilitet og bedre beskyttelse for mødre, fædre og omsorgspersoner, uanset om de ønsker at tage fri for at passe deres børn, benytte sig af fleksible arbejdsordninger eller vende tilbage til arbejdsmarkedet. Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til snarest muligt at gå videre med disse forslag.
Den 20.-21. november afholder Kommissionen sit årlige kollokvium om grundlæggende rettigheder, og årets tema er "kvinders rettigheder i turbulente tider"

Ligelønsdag

Erklæring fra første næstformand Frans Timmermans, kommissær Marianne Thyssen og kommissær Věra Jourová:

"Ligestilling mellem mænd og kvinder, herunder lige løn til mænd og kvinder, er én af EU's grundlæggende værdier. Men dette er stadig langt fra at være en realitet. I de seneste år har den kønsbestemte lønforskel knap nok rykket på sig.
Implikationen heraf er, at kvinder arbejder gratis to måneder om året i forhold til deres mandlige kolleger. Dette er en rystende og uacceptabel uretfærdighed i det 21. århundredes Europa.
Vi er i akut behov for at komme videre i bekæmpelsen af dette sejlivede problem, som rammer vores kvinder og hele vores samfund på mange forskellige måder: Kvinder har stadig en tendens til at arbejde inden for lavtlønnede sektorer, opnå færre forfremmelser og være underrepræsenteret med hensyn til lederstillinger. Enlige mødre og andre kvindlige eneforsørgere er mere udsatte for fattigdom, herunder børnefattigdom og deraf følgende ulemper.
Og lønforskellen er ikke det eneste problem. Den senere tids afsløringer om sexchikane illustrerer, at kvinder sommetider konfronteres med kvindefjendske arbejdsmiljøer, hvilket har indlysende konsekvenser for deres faglige udvikling og deres trivsel.
Europa-Kommissionen ønsker at gå forrest i bekæmpelsen af denne uretfærdighed. Vi vil om få uger fremlægge en handlingsplan for at bekæmpe den kønsbestemte lønforskel. Herigennem vil vi optrappe den igangværende indsats og foreslå nye foranstaltninger.
Desuden afholder vi i november måned et kollokvium med temaet "kvinders rettigheder i turbulente tider", og vi vil afsætte en del af programmet til at finde nye løsninger til at bekæmpe den kønsbestemte lønforskel. Omtrent på samme tidspunkt vil den europæiske søjle for sociale rettigheder blive proklameret på højeste niveau som endnu en bekræftelse på, at kvinder og mænd har ret til lige løn for arbejde af samme værdi.
Europæerne er mere opmærksomme på uligheder mellem kønnene nu end nogensinde tidligere, som vi har set i den seneste #MeToo-kampagne på de sociale medier, og vi skal udnytte den fremdrift, som dette afføder, til at tage affære og ændre adfærdsmønstre. På den europæiske ligelønsdag forpligter vi os til at forsvare lige rettigheder og muligheder på arbejdsmarkedet for kvinder og mænd, og dette vil vi fortsætte med, indtil EU bliver et helt igennem godt sted at leve for kvinder."

Detaljer

Publikationsdato
3. november 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark