Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Supplerende information10. juli 2017Repræsentationen i Danmark

Mandag den 10. juli

EU i weekendens og mandagens aviser

10. juli 2017

Weekendens og mandagens EU-tophistorier

Udenrigspolitik: G-20 var ikke en succes
Flere medier har i løbet af weekenden og i dag mandag bragt historier fra G-20 topmødet i Hamborg. I et debatindlæg i Børsen mandag, skriver, Ole P. Kristensen dr.scient.pol., professor emeritus og økonomisk kommentator i Børsen, at selve G20-mødet ikke førte til noget. ”Efter hårde drøftelser enedes man om en formulering "om at bekæmpe protektionisme og sikre fair handel.” Betydningen af fair handel er deltagerne ikke enige om. Man enedes også om, at der - ikke overraskende - er uenighed om klimapolitikken, idet USA fortsat vil forlade Paris-aftalen. Det mest bemærkelsesværdige ved weekendens G20-møde i Hamborg var den massive og formålsløse voldsudøvelse foretaget af venstrefløjsaktivister,” skriver han. Berlingske søndag fortæller, at G20-topmødet i Hamborg endte langtfra i uenighed og et isoleret USA, som de fleste landes stats- og regeringschefer havde frygtet. Mødet sluttede med en sejr til Trump på handelsområdet og en sejr til den tyske kansler Angela Merkel, for at gennemføre et af de vanskeligste G20-topmøde i mange år. I et debatindlæg i Information lørdag, spørger den kroatiske filosof Srećko Horvat, hvorvidt G-20 overhovedet har en fremtid oven på weekendens påfaldende mangel på globalt lederskab og retningssans og voldsorgie i gaderne. Politiken lørdag skrev om muligheden for en kommende handelskrig mellem EU og USA. USA og præsident Donald Trump indtager særstandpunkter på de to vigtige temaer klima og frihandel, som det vil kræve enorme diplomatiske udfoldelser at finde en løsning på. ”Jeg håber, at vi når frem til en god beslutning, men diskussionerne er meget svære. Det vil jeg ikke lægge skjul på,” sagde mødets værtinde, den tyske kansler Angela Merkel, som afrunding af fredagen. BT mandag skriver, at G-20 mødet har krævet sine ofre. 476 politibetjente er blevet såret i Hamborg i løbet af weekendens gadekampe i Hamborg.
Kilder: Børsen mandag, s. 2, 14-15; Berlingske søndag, s. 6, 15; Berlingske mandag, s. 6, 7, 28; BT søndag, s. 2; BT mandag, s. 5; Information lørdag, s. 12; Information mandag, s. 11; Jyllands-Posten lørdag, s. 2, 8; Jyllands-Posten mandag, s. 9; Kristeligt Dagblad lørdag, s. 1, 7; Kristeligt Dagblad mandag, s. 4; Politiken lørdag, s. 6

Andre EU-historier: Prioriterede emner

Institutionelle anliggender: Storbritanniens Brexit-tilbud er ikke godt nok til EU
I et debatindlæg i Information mandag, skriver Guy Verhofstadt, formand for Brexit-styregruppen med flere, at det britiske forslag til, hvilke rettigheder der skal gælde for EU-borgere efter Brexit, er uklart og skaber usikkerhed for millioner af europæere. ”De risikerer at blive andenrangs borgere i Storbritannien. Det er uacceptabelt. Forslaget er sågar i modstrid med Vote Leave-manifestet, der lovede, at EU-borgere ikke vil blive stillet ringere end hidtil”, skriver de. Jyllands-Posten mandag, beretter at analyser udarbejdet for det britiske parlament konkluderer, at Storbritannien efter Brexit kan tvinge udenlandske fiskere ud af britiske farvande. Det vil være en økonomisk katastrofe for dansk fiskeri, hvis briterne benytter sig af denne ret. Information mandag skriver, at med Macron ved roret i Frankrig er der opstået en ny mulighed for en pro-europæisk vision om reform af EU med borgerne i centrum.
Kilder: Information mandag, s. 8-9, 17; Børsen mandag, s. 13; Jyllands-Posten mandag, s. 8-9

Handel: Japan og EU vil få stor glæde af frihandelsaftalen
I et debatindlæg i Jyllands-Posten mandag, skriver, Martin Aabak, administrerende direktør, Danske Speditører, at med EU's frihandelsaftale med Japan har de to økonomier, der tilsammen står for 28 procent af verdens bruttonationalprodukt sendt et budskab om, at protektionisme ikke er vejen frem. Han mener, at den næste europæiske kampplads i brydekampen mellem protektionisme og frihandel bliver Italien, da landets økonomi er meget hårdt spændt for. Kristeligt Dagblad mandag, fortæller at Japans premierminister, Shinzo Abe, i dag er på en lynvisit i Danmark. Japan har i mange år ikke spillet nogen hovedrolle på alverdens forsider, men Abe arbejder hårdt på at hæve landets globale profil.
Kilder: Jyllands-Posten mandag, s. 2; Kristeligt Dagblad mandag, s. 1, 4

Institutionelle anliggender: Tiggeri fra Østeuropa udstiller EU´s svagheder
Flere medier beskæftiger sig med konsekvenserne af den fri bevægelighed i EU. Kristeligt Dagblads lederskribent skriver mandag: ”Tiggerne, som Kristeligt Dagblad i denne tid beskriver i en større artikelserie, udstiller ikke bare et østeuropæisk problem, men en grundlæggende konstruktionsfejl i det europæiske samarbejde: At fri bevægelighed alt for længe har været synonymt med frihed for ansvar. Sandt er det dog, at skærpede straffe ikke løser det egentlige problem. Og derfor bør den danske regering og andre landes regeringer i samme situation have modet til i EU-systemet at lægge et pres på de lande, der mere eller mindre fralægger sig ansvaret for deres mest udfordrede - og udfordrende - borgere.” Jyllands-Posten mandag fortæller, at de ringe fængselsforhold gør det vanskeligt for Danmark at sende kriminelle hjem. En højesteretsdom fra maj risikerer at bremse skiftende regeringers planer om at sende østeuropæiske kriminelle hjem til afsoning. Samtidigt fortæller Kristeligt Dagblad lørdag, at kriminelle udlændinge fylder godt op i de danske fængsler. Tre ud af ti indsatte i danske fængsler er nu udenlandske statsborgere. Arbejdet med at sende dem til afsoning i hjemlandet står i stampe.
Kilder: Kristeligt Dagblad mandag, s. 1, 2, 8; Kristeligt Dagblad lørdag, s. 3; Jyllands-Posten mandag, s. 2; Politiken lørdag, s. 3

Interne anliggender: Pind frygter at Danmark hægtes af EU
Flere medier fortæller om de verserende kampe i dansk politik for eller imod EU. Information mandag skriver, at uddannelsesminister Søren Pind synes at vi er udfordret af hurtige meninger, pøbelvælde, fragmentering og opløsningstendenser i den politiske kultur. Han ønsker, at vi retter blikket mod den franske præsident Emmanuel Macron, som har åbnet en ny vej fremad for Europa. Regeringen er dog så presset af Socialdemokratiet og Dansk Folkepart, at Søren Pind er i tvivl om, hvorvidt Danmark kan få lov at følge den nye progressive fransk-tyske EU-kurs. Børsen mandag skriver, da også at Morten Messerschmidt (DF), MEP mener, at Danmark skal følge briterne ud af EU's "taberklub" inden for fem år. Dansk Folkepartis ledelse bakker Messerschmidt op. Dog beretter Børsen mandag, at den seneste Greens-måling viser, at 67 procent af danskerne er imod at følge briternes kurs ud af EU. 22 procent vil forlade EU-samarbejdet for at få den britiske løsning med exit fra det indre marked og toldunionen, viser de tørre tal.
Kilder: Børsen mandag, s. 12-13; Information lørdag, s. 1, 6-7; Information mandag, s. 8, 20; BT mandag, s. 8-9, 10

Migration: Politisk forslag om EU-flygtningelejre i Afrika
Flere medier skriver om flygtningeproblemerne i og omkring Middelhavet. Information lørdag, skriver at Venstre, Socialdemokratiet og Tyskland vil have EU-drevne asyllejre i Afrika med Tyrkiet-aftalen som forbillede. Dansk Folkeparti afviser fuldstændig ideen. Ifølge dem vil asylcentre på afrikansk jord øge antallet af flygtninge frem for bremse det og i øvrigt pille ved kernen af retsforbeholdet i form af modstanden mod en fælles EU- politik. ”Hvis lejrene skal styres af EU i samarbejde med FN, skal det være efter fælles regler,” siger Louise Halleskov Storgaard, der er lektor ved Aarhus Universitet i EU-ret med fokus på asyllovgivningen. Informations lederskribent, skriver lørdag: ”Flygtningekrisen burde rettelig omtales som ”en migrationspolitisk krise”. Den pointe har lederen af EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder, ireren Michael O'Flaherty, fremsat for at understrege, at det ikke er mennesker på flugt, der bærer ansvaret for krisen.” Politiken lørdag, fortæller, at aldrig har menneskesmugling været så profitabelt og velorganiseret, og Europas modsvar har styrket snarere end svækket smuglerne. ”Med enkelte undtagelser har menneskesmugling i Afrika aldrig været særlig velorganiseret. Rejserne var korte og langsomme og foregik i zigzag. Men de seneste år er der blevet etableret, hvad man nærmest kan kalde for et transportbånd gennem Afrika”, siger Tuesday Reitano, som er vicedirektør og medstifter af tænketanken The Global Initiative against Transnational Organised Crime.
Kilder: Politiken lørdag, s. 8, 9; Jyllands-Posten mandag, s. 10-11; Information lørdag, s. 2, 4-5, 24

Andre EU-historier

Interne anliggender: Macrons vision trues af hverdagens problemer
Berlingske mandag, skriver at Emmanuel Macron har anvendt de første to måneder i Élysée-palæet til med succes at iscenesætte sit præsidentskab. Frankrigs største problem er, ifølge Macron, et alt for ufleksibelt arbejdsmarked, og dette vil han lave om på hurtigst muligt. For at få råd til det hele, og samtidig overholde EU's budgetkrav, er det nødvendigt at spare over en bred kam. I alt skal de offentlige udgifters andel af BNP falde med tre procent de kommende år.
Kilde: Berlingske mandag, s. 11

Landbrug: Landmændene ønsker fortsat at kunne bruge gift
Information mandag, skriver at forud for EU-landenes forestående forhandlinger om, hvorvidt man skal give Monsanto og andre producenter af ukrudtsmidler baseret på aktivstoffet glyfosat en ny 10-årig godkendelse, er landmændene begyndt at fortælle om konsekvenserne, hvis man ikke for lov til at bruge gift. ”Der vil blive tale om et kæmpetab uden Roundup. Den danske eksport af græsfrø vil eksempelvis dø,” mener Torben Hansen, der ikke lægger ikke bånd på sig selv, når han skal beskrive konsekvenserne for landmænd som ham selv, hvis den danske stat skulle vælge at forbyde kemivirksomheden Monsantos omstridte sprøjtemiddel Roundup.
Kilde: Information mandag, s. 8-9

Arbejdsmarkedspolitik; Der strides om ansvaret for social dumping i oppositionen
Altinget søndag giver ordet til Finn Sørensen (EL), arbejdsmarkedsordfører, MF, der i et debatindlæg, skriver: ”Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører Leif Lahn raser i Altinget imod Lars Løkke, fordi han intet gør for at bekæmpe konsekvenserne af EU-reglerne om fri bevægelighed. Leif Lahn mener, at EU's fri bevægelighed af arbejdskraft presser det danske arbejdsmarked i et ræs mod bunden. Det har Leif Lahn fuldstændig ret i. Og det er en fuldstændig berettiget kritik af Lars Løkke, der absolut intet har gjort for at dæmme op for det problem.” Han mener, at Socialdemokratiet selv bærer en stor del af ansvaret for social dumpning.
Kilde: Altinget, søndag

Institutionelle anliggender: Kriserne har bragt Europa tættere sammen
Information lørdag, bringer gode nyheder til EU-tilhængerne. I dag vil kun 23 procent af danskerne ud af EU. Det viste en undersøgelse i Altinget i sidste uge. ”Til folkeafstemninger har der altid været en følelse af, at nejet var det sikre valg, men nu er folk begyndt at det tænke omvendt: at EU er det sikre valg,” siger analysechef i Tænketanken Europa, Catharina Sørensen. De seneste år har kriserne nærmest stået i kø i Europa. Men måske har de ikke kun været et onde - meget tyder på, at de også har rystet europæerne tættere sammen. Opbakningen til EU er steget stejlt i alle større EU-lande (bortset fra Italien), efter at briterne besluttede at melde sig ud. Det viste en undersøgelse fra Pew Research Center forleden. Kun 18 procent af europæerne vil ud af Unionen.
Kilde: Information lørdag, s. 4-5

Arbejdsmarkedspolitik: Transportsektoren føler sig truet af chauffører fra Østeuropa
Information lørdag, beretter om en stigende frustration blandt danske lastbilschauffører over konkurrencen fra deres østeuropæiske kollegaer. EU-Kommissionen er kommet med en række forslag, der skal sikre en mere fair konkurrence. Ifølge en opgørelse, som 3F har lavet, er antallet af østeuropæiske lastbiler i Danmark steget voldsomt. 5.716 lastbiler krydser i gennemsnit den danske grænse hver dag. Knap hver anden er fra Østeuropa.
Kilde: Information lørdag, s. 8-12

Udenrigspolitik: Ukraine er Europas ansvar
I Jyllands-Posten lørdag, skriver udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), i et debatindlæg: ”Indtil nu har Ruslands aggression mod Ukraine krævet flere end 10.000 liv, såret næsten 24.000 og drevet mere end 1,7 millioner mennesker fra deres hjem. Siden 2014 er Danmark gået forrest i at støtte ukrainerne i deres ret til et frit og fremgangsrigt Ukraine. Støtten er utrolig vigtig, fordi et lands valg af demokrati og reform aldrig må resultere i indblanding og aggression fra et andet land. Vi er gået forrest, fordi vi tror på, at det bedste modsvar mod denne aggression er et stabilt, demokratisk og reformeret Ukraine. Ukraines associeringsaftale med EU træder endeligt i kraft i år. Ukraines forhold til EU er nu tættere end nogensinde før.”
Kilde: Jyllands-Posten lørdag, s. 18

Arbejdsmarkedspolitik: EU-Kommissionens pensionsudspil modtages afventende
Jyllands-Posten lørdag, skriver at EU-Kommissionens planer om at lade banker og pensionsselskaber markedsføre de nye EU-pensionsprodukter, får en afventende modtagelse hos danske pensionsselskaber. ”Der er perspektivrige og visionære elementer i forslaget om et europæisk pensionsprodukt PEPP, men der er også ting, der går den gale vej. Og som vi ville have lavet anderledes,” siger Allan Polack, administrerende direktør i PFA.
Kilde: Jyllands-Posten lørdag, s. 14-15

Detaljer

Publikationsdato
10. juli 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark