Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel17. august 2020Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

Mastercards køb af Nets' konto til konto-betalingsservice godkendt på visse betingelser

Kommissionen har i henhold til EU's fusionsforordning godkendt Mastercards planlagte overtagelse af Nets' konto til konto-betalingsservice.

approved

Afgørelsen er betinget af en licens til overdragelse af Nets' "Realtime 24/7"-teknologi for centrale konto til konto-infrastrukturtjenester og overdragelse af personale og andre aktiver.

Ledende næstformand for Kommissionen, Margrethe Vestager, der er ansvarlig for konkurrencepolitikken, udtaler: "Virksomheder og borgere søger konkurrencedygtige og innovative betalingsløsninger for deres bankforretninger. Denne oprindeligt anmeldte fusion ville have kunnet mindske konkurrencen betydeligt på markedet for centrale konto til konto-infrastrukturtjenester og undergravet udviklingen af nye løsninger for betalingssystemer i realtid, som får større og større betydning. Den afgørelse, der er truffet i dag, sikrer, at effektiv konkurrence bevares, og at udviklingen af en ny og innovativ udbyder af infrastrukturtjenester for betalingssystemer i realtid fremmes i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde".

Kommissionens undersøgelse

Kommissionens undersøgelse havde fokus på markeder for levering af centrale konto til konto-infrastrukturtjenester ("A2A CIS") og konto til konto-betalingstjenester ("A2A-betalingstjenester"), hvor aktiviteterne hos Mastercard og Nets' A2A-betalingsvirksomhed hovedsagelig overlapper i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

A2A CIS giver mulighed for at gennemføre betalinger, bl.a. betalinger i realtid direkte fra en bankkonto til en anden uden at anvende kort. De kan leveres enten som en software-only-løsning eller som en styret løsning bestående af levering af central A2A-infrastruktur (herunder software sammen med hardware og telekommunikationsnetværk og -processer) samt forvaltning og drift af infrastruktur.

Kommissionen fandt, at den oprindeligt anmeldte fusion ville have forårsaget konkurrencemæssige problemer på EØS-markedet for A2A CIS i forbindelse med styrede løsninger. Begge virksomheder har stærke markedspositioner på dette marked, og fusionen vil have medført en styrkelse af den førende aktør Mastercard. Kommissionen konkluderede også, at parterne konkurrerer tæt med hinanden og har været udvalgt i større omfang af kunder i en lang række EØS-udbud i sammenligning med andre aktører. Endelig viste Kommissionens undersøgelse, at parterne kun har et begrænset antal troværdige konkurrenter, der leverer A2A CIS-styrede tjenester, hvorimod markedet for levering af A2A CIS-software-only-løsninger generelt er mere konkurrencedygtigt. Kommissionen var derfor bekymret for, at den planlagte overtagelse ville skade konkurrencen og føre til højere priser og mindre udvalg på markedet for levering af A2A CIS som styrede tjenester.

Kommissionens undersøgelse påviste ikke nogen konkurrenceproblemer på de mange nationale markeder for A2A-betalingstjenester, som er slutbrugertjenester/-applikationer til overførsel af penge fra en bankkonto til en anden inden for EØS. Kommissionen fandt især, at virksomhedernes aktiviteter kun overlapper i Norden, hvor Nets' A2A-betalingsvirksomheds eksisterende løsninger forventes at blive mindre vigtige uanset fusionen, idet de snart vil blive erstattet af mere innovative og billigere løsninger.

Foreslåede løsninger

For at tackle Kommissionens bekymringer tilbød Mastercard og Nets at overdrage en global licens til at distribuere, levere, sælge, udvikle, ændre og opgradere til en passende køber eller på anden vis anvende Nets' "Realtime 24/7"-teknologi, hvormed målvirksomhederne i øjeblikket deltager i udbud vedrørende A2A CIS. Køberen vil især have adgang til den overførte teknologi på eksklusivt grundlag i EØS og uden eksklusivitet uden for EØS. Overdragelsen omfatter også alt nødvendigt personale og alle nødvendige tjenester som f.eks. rådgivningstjenester og overgangsstøttetjenester, herunder adgang til alle nødvendige komponenter og al nødvendig kapacitet til at levere styrede tjenester baseret på Nets' "Realtime 24/7"-teknologi.

De foreslåede forpligtelser tackler fuldt ud de konkurrencemæssige problemer som Kommissionen har påpeget, idet de vil øge konkurrencen på markedet for levering af A2A CIS som styrede tjenester i EØS ved at give en ny aktør mulighed for effektivt og troværdigt at konkurrence inden for dette område.

Kommissionen konkluderede derfor, at den planlagte fusion som ændret ved forpligtelserne ikke længere giver anledning til konkurrencemæssige problemer i EØS. Afgørelsen er betinget af, at forpligtelserne overholdes fuldt ud.

Virksomheder og produkter

Mastercard er en teknologivirksomhed, der er aktiv inden for den globale betalingssektor og beliggende i USA. Mastercards vigtigste aktiviteter omfatter ejerskab og drift af betalingskortordninger og levering af opkoblede tjenester for korttransaktioner. Mastercard er også aktiv inden for alternative betalingsløsninger.

Nets A/S' betalingsvirksomhed for konto til konto-betalinger er en virksomhedsenhed inden for Nets A/S, en betalingstjenesteudbyder med hovedsæde i Danmark. Den udbyder betalingstjenester og teknologiske løsninger, hovedsageligt i Norden samt i det fælles eurobetalingsområde.

Regler og procedurer for fusionskontrol

Fusionen blev anmeldt til Kommissionen den 26. juni 2020.

Kommissionen har pligt til at vurdere fusioner og overtagelser af virksomheder med en omsætning over visse tærskler (se artikel 1 i fusionsforordningen) og til at hindre fusioner, der i betydelig grad ville hæmme den effektive konkurrence inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller en væsentlig del af det.

Langt størstedelen af de anmeldte fusioner giver ikke anledning til problemer og godkendes efter en rutinemæssig gennemgang. Når en fusion er anmeldt, har Kommissionen normalt 25 arbejdsdage til at beslutte, om den vil godkende fusionen eller indlede en tilbundsgående undersøgelse. Fristen forlænges til 35 arbejdsdage i tilfælde, hvor afhjælpende foranstaltninger forelægges af parterne som f.eks. i dette tilfælde.

Detaljer

Publikationsdato
17. august 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark