Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel10. september 2020Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Michel Barniers udtalelse efter 8. forhandlingsrunde om et nyt partnerskab mellem EU og UK

Den ottende forhandlingsrunde om det fremtidige partnerskab mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige fandt sted denne uge i London.

EU's chefforhandler for Brexit Michel Barnier

EU er fortsat fast indstillet på at have et ambitiøst fremtidigt partnerskab med UK. Dette vil klart være til gavn for begge parter. Ingen bør undervurdere de praktiske, økonomiske og sociale konsekvenser af et scenario uden en aftale.

EU har - for at have de største chancer for at kunne indgå en aftale - udvist fleksibilitet for at undgå de britiske “røde linjer” og finde løsninger, som fuldt ud respekterer Det Forenede Kongeriges uafhængighed. Det gælder navnlig EU-Domstolens rolle, Det Forenede Kongeriges fremtidige lovgivningsmæssige autonomi og fiskeri.

UK har dog omvendt ikke udvist en tilsvarende vilje til at imødekomme grundlæggende EU-principper og EU’s fundamentale interesser.
Der er fortsat betydelige forskelle på områder af væsentlig interesse for EU.

Det Forenede Kongerige nægter at lade nødvendige garantier om fair konkurrence indgå i vores fremtidige aftale, samtidig med at de kræver fri adgang til vores marked. Vi har noteret os erklæringen fra den britiske regering om “en ny tilgang til støttekontrol”. Men den lever overhovedet ikke op til de forpligtelser, som blev indgået i den politiske erklæring.

På samme måde mangler vi vigtige garantier om ikke at forringe sociale, miljømæssige, arbejdsmæssige og klimamæssige standarder.
Moderne handelsaftaler handler om at sikre bæredygtige og retfærdige partnerskaber med høje standarder på områder som miljøet, klima, beskæftigelse, sundhed og sikkerhed og beskatning.

Disse principper er kernen i EU’s handelspolitik – med UK såvel som med andre partnere i hele verden.

Og de er kernen i EU’s forhandlingsmandat. For EU, dets medlemslande og Europa-Parlamentet skal ethvert fremtidigt økonomisk partnerskab, uanset dets ambitionsniveau, sikre, at konkurrence er både fri og fair.

Det Forenede Kongerige har endvidere ikke engageret sig i andre vigtige emner, som troværdige horisontale tvistbilæggelsesmekanismer, vigtige garantier for retligt samarbejde og retshåndhævelse, fiskeri eller krav om lige vilkår inden for transport og energi.

Der er også mange usikkerheder vedrørende Storbritanniens sundheds- og plantesundhedsmæssige regler fra og med den 1. januar 2021. Det er nødvendigt med mere klarhed for at EU kan foretage en vurdering af UK’s status som tredjeland.

***

Det er og vil blive ved med at være nødvendigt med gensidig tillid, hvis man skal indgå et fremtidigt partnerskab. Chefforhandlerne og deres hold vil fortsat være i kontakt over de næste dage.

EU vil samtidig forstærke sit beredskabsarbejde for at være klar til alle scenarier den 1. januar 2021.

Detaljer

Publikationsdato
10. september 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark