Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel20. juni 2023Repræsentationen i Danmark

Midtvejsrevision af den flerårige finansielle ramme

Kommissionen har fremlagt en midtvejsrevision af den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 samt en pakke om næste generation af egne indtægter