Gå til hovedindholdet
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel25. januar 2017Repræsentationen i Danmark

Migrationen langs den centrale Middelhavsrute

Forud for mødet mellem stats- og regeringscheferne i Malta den 3. februar 2017 har Kommissionen og den højtstående repræsentant fremlagt deres bidrag til drøftelserne om, hvordan man kan forvalte migrationen langs den centrale Middelhavsrute bedre.

lampedusa1-web.jpg

Kommissionen og den højtstående repræsentant fremlagde en række yderligere tiltag for at styrke EU's indsats på denne rute, navnlig i og omkring Libyen. De går først og fremmest ud på at bekæmpe netværk for menneskesmugling og menneskehandel og sikre en mere effektiv styring af migrationsstrømmene. Samtidig skal indsatsen for at redde liv på havet fortsættes, og levevilkårene for migranter og flygtninge i Libyen og nabolandene skal forbedres.

Siden 2015 er EU's ressourcer til operationerne til søs blevet tredoblet, hvilket har bidraget til at redde mere end 400 000 menneskeliv i Middelhavet. Desværre har den øgede migration langs den centrale Middelhavsrute, langs hvilken over 181 000 migranter og flygtninge ankom til EU i 2016, også ført til rekordstore tab af menneskeliv på havet. For at forhindre, at denne menneskelige tragedie fortsætter i 2017, har Kommissionen og den højtstående repræsentant i dag udpeget de umiddelbare operationelle tiltag, der skal træffes på kort sigt i samarbejde med medlemsstaterne langs den centrale Middelhavsrute. De foreslåede tiltag, der indgår i en samlet strategi, tager hensyn til den bredere regionale kontekst (navnlig situationen ved Libyens sydlige grænse, Tunesien, Egypten og Algeriet) og sætter samtidig kraftig fokus på Libyen, som er udgangspunktet for 90 % af de personer, der prøver at rejse til Europa.

Baggrund

Den Europæiske Union og medlemsstaterne har gradvist udviklet en stærkere og tydeligere politisk indsats for at styre migrationsstrømmene og redde liv i det centrale Middelhavsområde.

I 2015 fremlagde Kommissionen en omfattende europæisk dagsorden for migration. Siden har EU's permanente tilstedeværelse på havet været et faktum og har reddet hundredtusinder af menneskeliv. Efter Vallettatopmødet om migration i november 2015 har EU intensiveret sit samarbejde med samarbejdspartnerne i Afrika, herunder gennem den migrationspartnerskabsramme, der blev lanceret i juni 2016, og som har styrket samarbejdet med de centrale oprindelses- og transitlande.

Der er også vedtaget en ekstern investeringsplan for Afrika og nabolandene for at støtte denne nye tilgang. Den kan potentielt udløse 44 mia. EUR i investeringer – og op til 88 mia. EUR, hvis medlemsstaterne bidrager.

EU's støtte til rettighedsbaseret migrationsstyring i Libyen omfatter kapacitetsopbygning og uddannelse af den libyske kystvagt samt støtte til de libyske myndigheder (GNA) med henblik på grundlæggende tjenester til den libyske befolkning, internt fordrevne, migranter og flygtninge gennem igangværende programmer til en værdi af over 20 mio. EUR. EU støtter endvidere Libyen gennem initiativer under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik som f.eks. EUNAVFOR MED operation Sophia og EUBAM Libyen.

Detaljer

Publikationsdato
25. januar 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark