Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel2. juli 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Miljøansvar: Danmark opfordret til at udvide antallet af parter, der kan kræve tiltag fra nationale myndigheder

Kommissionen anmoder Østrig, Belgien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Malta, Nederlandene, Spanien, Slovakiet, Slovenien og Sverige om at sikre, at deres nationale lovgivning giver mulighed for, at alle...

Skov

Med miljøansvarsdirektivet påtænkes det, at miljøskader kan forebygges eller afhjælpes bl.a. ved at give fysiske og juridiske personer ret til at kræve, at den kompetente myndighed træffer beslutning om (forebyggende og) afhjælpende foranstaltninger, der skal træffes af den ansvarlige operatør.

Direktivet sikrer også, at de finansielle følger af den afhjælpende foranstaltning vil blive båret af den økonomiske aktør, som forårsagede denne miljøskade Domstolen har præciseret denne ret til at kræve foranstaltninger i sag C-529/15 ved i det væsentlige at sige, at alle kategorier af fysiske og juridiske personer (omtalt i artikel 12, stk. 1, litra a), b) og c), i direktivet, som har en ret eller en interesse i at forebygge eller afhjælpe skaden, skal kunne kræve af myndighederne, at disse træffer sådan en beslutning.

Efter Domstolens præcisering har Kommissionen kontrolleret, om lovgivningen i alle medlemsstaterne faktisk garanterer dette. Resultatet af denne kontrol er, at de 16 medlemsstater ikke fuldt ud har dækket alle de ovennævnte kategorier af berettigede personer.

Det er vigtigt for miljøbeskyttelsen, at der ikke er nogen huller i retten til at kræve foranstaltninger. Derfor har Kommissionen besluttet at sende åbningsskrivelser til disse medlemsstater og give dem tre måneder til at rette op på situationen. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at sende en begrundet udtalelse.

Detaljer

Publikationsdato
2. juli 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark