Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. december 2023Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Novozymes' og Chr. Hansens fusion godkendt på visse betingelser

Kommissionen har i henhold til EU's fusionsforordning godkendt den planlagte fusion mellem Novozymes A/S ("Novozymes") og Christian Hansen A/S ("Chr. Hansen"). Godkendelsen er betinget af fuld opfyldelse af parternes tilsagn.

Approved

 

Margrethe Vestager: "Novozymes er en veletableret bioteknologisk aktør, som fremstiller industrielle enzymer, herunder lactase. Dette er en sektor med en høj koncentration, hvor Chr. Hansen er en vigtig konkurrent. Afhændelsen af Chr. Hansen's laktaceaktiviteter vil sammen med produktionsaktiverne sikre, at selskabets pipelineprojekt kan få adgang til markedet og sikre konkurrencen i den meget innovative bioteknologiske sektor"

 

Novozymes og Chr. Hansen er begge bioscienceselskaber. Novozymes udvikler, fremstiller og leverer industrielle enzymer til flere sektorer såsom landbrug, dyresundhed samt føde- og drikkevarer. Chr. Hansen udvikler naturlige ingredienser til fødevare-, ernærings-, lægemiddel- og landbrugssektoren.

Kommissionens undersøgelse

Kommissionens undersøgelse viste, at fusionen som oprindeligt anmeldt ville have mindsket konkurrencen på markedet for fremstilling af et bestemt enzym, lactase, ved hjælp af genmodificeringsteknologi.

Kommissionen fandt navnlig, at Chr. Hansen havde et projekt om at begynde at fremstille dette produkt og med stor sandsynlighed ville udvikle sig til en effektiv konkurrent inden for en kort tidsramme. Kommissionen fandt også, at der efter fusionen ikke ville være tilstrækkeligt med potentielle konkurrenter til at udøve et rimeligt konkurrencepres på den fusionerede enhed.

De foreslåede foranstaltninger

For at imødekomme Kommissionens konkurrencemæssige betænkeligheder tilbød parterne at afhænde:

•   Chr. Hansens projekt om at få adgang til markedet for lactasefremstilling

•   Chr. Hansens lactasedistributionsvirksomhed og

•   Novozymes' anlæg til fremstilling af lactase.

Disse tilsagn afhjælper fuldt ud de konkurrenceproblemer, som Kommissionen har påpeget, ved at bane vejen for oprettelsen af en afhændet virksomhed med de nødvendige produktionsaktiver og den nødvendige forsknings- og udviklingskapacitet til at vokse som en levedygtig, konkurrencedygtig producent af lactaser på et varigt grundlag. 

Efter den positive feedback, der blev modtaget i forbindelse med markedstesten af tilsagnene, konkluderede Kommissionen, at transaktionen som ændret ved tilsagnene ikke længere ville give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder.

Kommissionen foretog også en detaljeret undersøgelse af, om denne transaktion kunne have en negativ indvirkning på innovationen i den industrielle bioteksektor. Efter en omfattende gennemgang og omfattende benchmarking fastslog Kommissionen, at den fusionerede enheds konkurrenter har tilsvarende forudsætninger for at investere i FoU, og at parterne ikke har nogen specifik FoU-kapacitet, som konkurrenterne ellers ikke ville have adgang til.

Afgørelsen er betinget af fuld opfyldelse af tilsagnene. Under Kommissionens tilsyn vil en uafhængig forvalter overvåge, at de gennemføres.

Virksomheder og produkter

Novozymes, der har hovedsæde i Danmark, er et børsnoteret globalt bioscienceselskab, der udelukkende kontrolleres af Novo Holdings A/S.

Chr. Hansen, der har hovedsæde i Danmark, er et børsnoteret globalt bioscienceselskab.

Yderligere oplysninger

Transaktionen blev anmeldt til Kommissionen den 20. oktober 2023.

Kommissionen har pligt til at vurdere fusioner og overtagelser af virksomheder med en omsætning over visse tærskler (se EU-fusionsforordningens artikel 1) og til at hindre fusioner, der i betydelig grad ville hæmme den effektive konkurrence inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller en væsentlig del heraf.

Langt størstedelen af de anmeldte fusioner giver ikke anledning til problemer og godkendes efter en rutinemæssig gennemgang. Når en fusion er anmeldt, har Kommissionen normalt 25 arbejdsdage til at beslutte, om den vil godkende fusionen (fase I) eller indlede en tilbundsgående undersøgelse (fase II). Hvis der afgives tilsagn i fase I, har Kommissionen yderligere 10 arbejdsdage, hvilket bringer den samlede varighed af en fase I-sag op på 35 arbejdsdage, som det er tilfældet i denne sag.

Læs mere om sagen på Kommissionens hjemmeside

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
12. december 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark