Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel20. september 2022Repræsentationen i Danmark

Ny EU-tilgang til kræftscreening

Kommissionen fremlagde onsdag d. 20. september 2022 et forslag til henstilling om en styrket forebyggelsesindsats

Det europæiske sundhedsdataområde

 

Pressemeddelelse

Forslag til henstilling - KOM(2022)474

Bilag til henstillingen

Spørgsmål og svar

Faktablad: Den europæiske kræfthandlingsplan — en ny tilgang til kræftscreening

Faktablad: Den europæiske kræfthandlingsplan — hvor befinder vi os lige nu?

Bemærkninger af kommissær Kyriakides på pressekonferencen om kræftscreening

Henstillingen erstatter Rådets henstilling 2003/878/EF

Baggrund:

Europas kræfthandlingsplan, som blev fremlagt i februar 2021, er EU's svar på de voksende udfordringer og udviklingen inden for kræftbekæmpelse, og den vidner om en politisk forpligtelse til at gøre alt, hvad der er muligt i kampen mod kræft. Handlingsplanen er bygget op om ti højt profilerede initiativer og en række understøttende indsatser, og den er en del af Kommissionens forslag om en stærk europæisk sundhedsunion, der skal bane vejen for et sikrere, mere velforberedt og mere modstandsdygtigt EU.

Europas kræfthandlingsplan støtter EU-landenes arbejde med at for at forebygge kræft og sikre en høj livskvalitet for kræftpatienter, overlevende og deres familier og plejere, og den tager udgangspunkt i en række vigtige områder, hvor EU kan gøre den størst mulige positive forskel:

  • forebyggelse
  • tidlig påvisning
  • diagnosticering og behandling
  • livskvalitet for kræftpatienter og overlevende

 

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
20. september 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark