Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel24. juli 2019Repræsentationen i Danmark

Ny forvaltningsramme for budgetinstrumentet for konvergens og konkurrenceevne.

Europa-Kommissionen har i dag foreslået en forvaltningsramme for budgetinstrumentet for konvergens og konkurrenceevne. Instrumentet vil hjælpe euromedlemsstaterne og andre deltagende medlemsstater med at gøre deres økonomier og euroområdet mere...

BICC

Strukturreformer og offentlige investeringer er blandt de vigtigste veje til et sikre fremtidig vækst, beskæftigelse og velstand i Europa. Derfor har landene arbejdet tæt sammen om disse temaer, ikke mindst inden for rammerne af det europæiske semester og den europæiske investeringsplan (”Juncker-Planen”).

Europa-Kommissionen fremlægger nu konkrete veje til at etablere et europæisk instrument for medfinansiering af strukturreformer of offentlige investeringer – ”Budgetary Instrument for Convergence and Competitiveness”. Det er planen at medlemslandene i euroområdet samt de lande uden for euroområdet der ønsker det kan opnå medfinansiering af sådanne strukturreformer og investeringer, med henblik på at opnå stærkere langsigtet, bæredygtig vækst og beskæftigelse.

Instrumentet bliver en del af EU’s samlede budget og omfanget af BICC skal derfor aftales inden for rammerne af den generelle enighed om den næste syvårige budgetramme (MFF).

Detaljer

Publikationsdato
24. juli 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark