Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel10. september 2019Repræsentationen i Danmark6 min læsetid

Ny Kommission på vej - fordelingen af porteføljer m.m.

Den tiltrædende formand for Europa-Kommissionen, Ursula von der Leyen, har præsenteret sit hold og den kommende Kommissions struktur.

Ursula von der Leyen

Tre ledende næstformænd får to funktioner. De fungerer både som næstformænd med ansvar for et af de tre vigtigste punkter på den tiltrædende kommissionsformands dagsorden og som kommissærer.

Ledende næstformand Frans Timmermans (Nederlandene) koordinerer arbejdet med den europæiske grønne aftale. Han står også i spidsen for klimapolitikken med støtte fra Generaldirektoratet for Klima.

Ledende næstformand Margrethe Vestager (Danmark) vil koordinere den samlede dagsorden for et Europa, der er rustet til den digitale tidsalder, og bliver kommissær med ansvar for konkurrence, støttet af Generaldirektoratet for Konkurrence - Læs opgavebeskrivelsen...

Ledende næstformand Valdis Dombrovskis (Letland) skal koordinere arbejdet med en økonomi, der tjener borgerne, og bliver kommissær for finansielle tjenesteydelser med støtte fra Generaldirektoratet for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen.

#vdLcommission

En ny struktur, der er skræddersyet til det, vi ønsker at opnå

Det nye kommissærkollegium får otte næstformænd, herunder Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (Josep Borrell). Næstformændene har ansvaret for de centrale prioriteter i de politiske retningslinjer. De vil stå i spidsen for vores arbejde med de vigtigste overordnede spørgsmål som den europæiske grønne aftale, et Europa, der er klar til den digitale tidsalder, en økonomi, som fungerer for mennesker, beskyttelse af vores europæiske levevis, et stærkere Europa i verden og et nyt skub i europæisk demokrati. Kommissærerne har en central placering i det nye kommissærkollegiums struktur. De forvalter den sagkundskab, som generaldirektoraterne stiller til rådighed.

De øvrige fem næstformænd er:

Josep Borrell (Spanien, den nuværende spanske udenrigsminister): Udpeget højtstående repræsentant/næstformand, Et stærkere Europa i verden.

Věra Jourová (Tjekkiet, kommissær i Juncker-kommissionen): Værdier og gennemsigtighed.

Margaritis Schinas (Grækenland, tidligere medlem af Europa-Parlamentet, tjenestemand i Europa-Kommissionen igennem mange år): Beskyttelse af vores europæiske levevis.

Maroš Šefčovič (Slovakiet, næstformand i Juncker-Kommissionen): Interinstitutionelle forbindelser og fremsyn

Dubravka Šuica (Kroatien, medlem af Europa-Parlamentet): Demokrati og demografi - skal også lede Kommissionens arbejde i forbindelse med konferencen om Europas fremtid.

De øvrige indstillede kommissærer er:

Johannes Hahn (Østrig) bliver ansvarlig for "Budget og Administration" og rapporterer direkte til Kommissionens formand, Ursula von der Leyen. Som mangeårigt medlem af kommissærkollegiet ved han, hvor vigtigt det er at fremme en moderne administration.

Didier Reynders (Belgien), der er uddannet jurist, har lang erfaring som tidligere national finansminister, minister for udenrigsanliggender og europæiske anliggender samt forsvarsminister. I den nye Kommission bliver han ansvarlig for "Retlige Anliggender" (herunder retsstatsprincippet).

Mariya Gabriel (Bulgarien) er allerede EU-kommissær. Hun har arbejdet engageret og energisk på den digitale portefølje og skal nu skabe nye perspektiver for den unge generation (porteføljen "Innovation og Unge").

Stella Kyriakides (Cypern) er medicinsk psykolog med mange års erfaring på området for sociale anliggender, sundhed og forebyggelse af kræft. Hun får ansvaret for porteføljen "Sundhed".

Kadri Simson (Estland) har været medlem af det estiske parlament i mange år og har været økonomi- og infrastrukturminister. Hun får ansvaret for porteføljen "Energi".

Jutta Urpilainen (Finland) har ikke blot været finansminister og mangeårigt medlem af det finske parlaments udenrigsudvalg. Hun har også arbejdet som særlig udsending i Etiopien. Hun får ansvaret for "Internationale partnerskaber".

Sylvie Goulard (Frankrig), tidligere medlem af Europa-Parlamentet, er engageret og overbevist europæer. Som kommissær for det indre marked vil hun lede vores arbejde inden for industripolitik og fremme det digitale indre marked. Hun får også ansvaret for det nye Generaldirektorat for Forsvarsindustri og Rumfart.

László Trócsányi (Ungarn) er Ungarns tidligere justitsminister. Han får ansvaret for porteføljen "Naboskabspolitik og Udvidelse".

Phil Hogan (Irland), siddende kommissær med ansvar for landbrug, tager sin erfaring med sig til den nye Kommission til porteføljen "Handel".

Paolo Gentiloni (Italien), tidligere italiensk premierminister og udenrigsminister, vil dele ud af sin store erfaring i porteføljen "Økonomi".

Virginijus Sinkevičius (Litauen), litauisk minister for økonomi og innovation, får ansvaret for "Miljø og Hav".

Nicolas Schmit (Luxembourg) tager sin erfaring med fra Europa-Parlamentet og fra sit hverv som beskæftigelsesminister og får nu ansvaret for porteføljen "Beskæftigelse".

Helena Dalli (Malta) har viet sit politiske liv til ligestilling, både som minister for social dialog, forbrugerspørgsmål og borgerlige frihedsrettigheder og som minister for europæiske anliggender og ligestilling. Hun får ansvaret for porteføljen "Ligestilling".

Janusz Wojciechowski (Polen) var i mange år medlem af Europa-Parlamentets landbrugsudvalg og er i øjeblikket medlem af Den Europæiske Revisionsret. Han får ansvaret for porteføljen "Landbrug".

Elisa Ferreira (Portugal) er siddende vicedirektør for Portugals centralbank. Hun har været medlem af Europa-Parlamentet i mange år og har været portugisisk minister for planlægning og miljøminister. Hun får ansvaret for porteføljen "Samhørighed og Reformer".

Rovana Plumb (Rumænien) er medlem af Europa-Parlamentet (næstformand for den socialdemokratiske gruppe) og tidligere minister for miljø og klimaændringer, beskæftigelsesminister, minister for forvaltning af EU-midler, undervisningsminister og transportminister. Hun får ansvaret for porteføljen "Transport".

Janez Lenarčič (Slovenien) er slovensk diplomat. Han har været statssekretær for europæiske anliggender og arbejdede i mange år tæt sammen med De Forenede Nationer, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og Den Europæiske Union. Han får ansvaret for porteføljen "Krisestyring".

Ylva Johansson (Sverige) er tidligere national beskæftigelsesminister, minister for skolevæsen, minister for sundhed og ældrepleje og medlem af det svenske parlament. Hun er også en højt respekteret ekspert på områderne beskæftigelse, integration, sundhed og velfærd. Hun får ansvaret for porteføljen "Indre Anliggender".

Baggrund:

Den nye Kommission afspejler prioriteterne og ambitionerne i de politiske retningslinjer. Kommissionen er bygget op omkring de mål, som den tiltrædende formand Ursula von der Leyen blev valgt på af Europa-Parlamentet.

Centralt i vores arbejde er nødvendigheden af at imødegå de ændringer i klima, teknologi og demografi, som er i færd med at forandre vores samfund og levevis. Etablerede magter ændrer kurs og går enegang. Nye magter opstår og vinder fodfæste. Det har skabt bekymring og utryghed i mange europæiske samfund. EU skal føre an i omstillingen til en sund planet og en ny digital verden. Men det kan EU kun gøre ved at samle folk og opgradere vores enestående sociale markedsøkonomi, så den passer til nutidens ambitioner.

Når vi begiver os ud på denne færd, skal vi få det bedste ud af vores styrker, talenter og potentiale. Vi skal fokusere på lighed og på at skabe muligheder for alle — for kvinder og mænd, for mennesker fra alle verdenshjørner og for unge og gamle. Vi skal forsvare vores fælles værdier og værne om retsstatsprincippet. I løbet af de næste fem år må alle EU-institutioner arbejde tæt sammen om at mindske frygten og skabe muligheder.

De næste skridt

Det næste skridt bliver, at Europa-Parlamentet skal godkende hele kommissærkollegiet, inklusive EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/Kommissionens næstformand.

Først skal der dog gennemføres høringer af de indstillede kommissærer i de relevante parlamentsudvalg i overensstemmelse med Parlamentets forretningsorden. De offentlige høringer ventes at finder sted fra den 30/9 til den 8/10 og fordeles endeligt den 19/9...!

Efter Europa-Parlamentets godkendelse udpeger Det Europæiske Råd formelt Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 17, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Union.

Detaljer

Publikationsdato
10. september 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark