Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. marts 2018Repræsentationen i Danmark

Ny rapport om farlige produkter i EU...

Legetøj og biler står øverst på listen over produkter, der konstateres at være farlige fremgår det af Kommissionen's rapport om systemet for hurtig varsling om farlige produkter.

Varsling om farlige produkter

Rapporten viser, at systemet for hurtig varsling i 2017 i stigende omfang brugt af de nationale myndigheder, idet der blev formidlet over 2 000 varslinger om farlige produkter via systemet. Legetøj, f.eks. flere udgaver af de populære fidget spinners, samt biler og motorcykler stod øverst på listen over produkter, der blev konstateret at være farlige, og som blev fjernet fra markedet.

De 2 201 varslinger, der blev sendt via systemet for hurtig varsling, førte til næsten 4 000 opfølgende tiltag, f.eks. tilbagetrækning af produkter fra markedet. Det viser, at alle nationale myndigheder fulgte varslingerne i systemet nøje og traf alle nødvendige foranstaltninger for at gøre markedet mere sikkert for forbrugerne.

Hvordan beskyttes forbrugerne mod farlige produkter, der sælges online?

Forbrugerne køber i stigende omfang produkter online direkte fra tredjelande. Udfordringen er nu at sikre, at disse produkter lever op til EU-standarderne for sikkerhed.

Mange af de farlige produkter, der meddeles i det hurtige varslingssystem, sælges også på onlineplatforme eller -markedspladser. For at håndtere dette fænomen opfordrer Kommissionen til samarbejde med sine internationale modparter og onlineplatforme for at sikre, at usikre produkter ikke når forbrugerne i EU. Den 1. marts 2018 udsendte Kommissionen en henstilling med en række operationelle foranstaltninger, som onlineplatforme og medlemsstaterne skal træffe med henblik på yderligere at styrke bekæmpelsen af ulovligt indhold på nettet, herunder når det drejer sig om farlige produkter.

Kommissionen opfordrer især onlineplatformene til at give frivillige tilsagn, der går videre end deres retlige forpligtelser inden for produktsikkerhed.

Hvilke produkter udgør den største risiko?

I 2017 blev der givet flest meddelelser om legetøj (29 %), efterfulgt af motorkøretøjer (20 %) samt beklædning, tekstiler og modeartikler (12 %).

I 2017 blev der oftest varslet om risiko for personskader (28 %), efterfulgt af kemisk risiko (22 %).

Hvor kommer de fra?

Størstedelen af de farlige produkter, der blev meddelt i systemet, kom fra lande uden for EU. Kina er det vigtigste oprindelsesland, men antallet af varslinger er fortsat stabilt med 53 % (1 115) i 2017, det samme som året før. Kommissionen forsætter med at arbejde tæt sammen med de kinesiske myndigheder. Der bliver drøftet specifikke tilfælde og gennemført foranstaltninger sammen med dem, f.eks. udveksling af god praksis. 413 meddelelser (26 %) omhandlede farlige produkter med oprindelse i EU.

De næste skridt

Systemet for hurtig varsling er et vigtigt redskab for de nationale myndigheders håndhævelse af EU's forbrugerlovgivning. For at opnå en endnu bedre håndhævelse præsenterer Kommissionen i april sine nye aftalebetingelser for forbrugerne ("New Deal for Consumers"), som har til formål at modernisere de gældende regler og forbedre beskyttelsen af forbrugerne.

Kommissionen vil fortsat arbejde på yderligere at modernisere systemet for hurtig varsling og dermed give myndigheder og virksomheder mulighed for bedre at beskytte forbrugerne mod farlige produkter.

Næste skridt i moderniseringen af systemet vil gøre det muligt for brugerne at læse varslingerne på alle de officielle EU-sprog.

Baggrund

Siden 2003 har det hurtige varslingssystem sikret, at oplysninger om farlige nonfoodprodukter, der er trukket tilbage fra markedet og/eller tilbagekaldt hvor som helst i Europa, straks formidles videre til medlemsstaterne og Europa-Kommissionen. På denne måde kan der træffes passende opfølgende tiltag (forbud mod/stop for salg, tilbagetrækning, tilbagekaldelse eller toldmyndighedernes afvisning af import) overalt i EU.

31 lande (EU samt Island, Liechtenstein og Norge) deltager på nuværende tidspunkt i systemet. Det hurtige varslingssystem fungerer takket være det fortsatte, daglige og nære samarbejde mellem medlemsstaterne.

Det hurtige varslingssystem har sit eget offentlige websted (ec.europa.eu/consumers/rapid-alert-system), der hver uge ajourføres med varslinger, som indgives af de nationale myndigheder, der deltager i systemet. Hver uge registreres og offentliggøres der ca. 50 varslinger online. Disse meddelelser er frit tilgængelige i systemet. Forbrugere og virksomheder kan nu også oprette og tilpasse deres egne abonnementer på varslinger, der er tilpasset deres behov og præferencer, og dele varslingerne på de sociale medier.

Desuden er der på webstedet er særligt værktøj tilgængeligt for virksomheder, så de hurtigt og effektivt kan meddele de nationale myndigheder om produkter, som er indført på markedet, og som muligvis ikke er sikre.

Detaljer

Publikationsdato
12. marts 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark