Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel22. juni 2022Repræsentationen i Danmark

Ny tilgang til handelsaftaler for at fremme grøn og retfærdig vækst

Kommissionen har fremlagt en ny plan for at øge bidraget fra EU's handelsaftaler til beskyttelse af miljøet og arbejdstagerrettigheder verden over

Handelspolitik

Kommissionen udstak i sin meddelelse "Styrken ved handelspartnerskaber: Sammen om grøn og retfærdig økonomisk vækst" kursen for, hvordan man yderligere kan styrke gennemførelsen og håndhævelsen af kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling i EU's handelsaftaler.

Den fulde pressemeddelelse

Alle EU's nyere handelsaftaler indeholder kapitler om handel og bæredygtig udvikling med en bred vifte af gensidigt aftalte forpligtelser. I meddelelsen fastlægges politiske prioriteter og centrale indsatsområder, hvilket yderligere vil øge effektiviteten af den nuværende forpligtelsesbaserede tilgang til handel og bæredygtig udvikling med udgangspunkt i internationale rammer og standarder og med stærkere gennemførelse og håndhævelse. Den nye tilgang vil navnlig omfatte indførelse af handelssanktioner i tilfælde af overtrædelser af centrale bestemmelser vedrørende handel og bæredygtig udvikling. Tilgangen vil finde anvendelse på fremtidige forhandlinger og evt. også på igangværende forhandlinger.

Guielines

Faktablad

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
22. juni 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark