Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel27. november 2018Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Ny undersøgelse: Handelen skaber 36 mio. job i hele EU

Kommissionen har offentliggjort to nye undersøgelser, som fremhæver den stigende betydning af EU's eksport for jobmulighederne i og uden for Europa.EU's eksport til verden er vigtigere end nogensinde og skaber 36 mio. job i hele Europa, hvilket er to...

container_istockphoto_thinkstock_web.jpg

Siden begyndelsen af Kommissionens mandatperiode i 2014 er antallet af job, som er skabt på baggrund af eksport, steget med 3,5 mio. Disse job er i gennemsnit 12 % bedre betalt end job i resten af økonomien.

Den rapport, der offentliggøres i dag, på EU's handelspolitiske dag, omfatter detaljerede faktablade om resultaterne for hver enkelt EU-medlemsstat. Der skabes job på baggrund af eksporten i hele EU, og antallet af job er stigende. Den højeste stigning siden 2000 har været i Bulgarien (+312 %), Slovakiet (+213 %), Portugal (+172 %), Litauen (+153 %), Irland (+147 %), Estland (+147 %) og Letland (+138 %).

Med de tal, som er blevet offentliggjort i dag, fremhæves en vigtig positiv sideeffekt ved eksport til verden. Når EU-eksportører i ét medlemsland klarer sig godt, gavner det samtidig arbejdstagere i andre medlemslande. Dette skyldes, at virksomheder, der leverer varer og ydelser i forsyningskæden, også profiterer, når deres slutkunder sælger den færdige vare i udlandet. Eksempelvis skaber eksporten fra Frankrig til resten af verden ca. 627 000 job i andre EU-lande.

Endelig skaber EU's eksport til lande rundt om i verden næsten 20 mio. job uden for EU. Antallet af disse job er mere end fordoblet siden 2000. For eksempel er mere end 1 mio. job i USA skabt på baggrund af leveringen af amerikanske varer og ydelser, der er indarbejdet i EU's eksport gennem globale forsyningskæder.

I undersøgelsen ser man også på balancen mellem kønnene, idet det konkluderes, at næsten 14 mio. kvinder varetager job, der er skabt på baggrund af handelen i EU.

Baggrund

Europa-Kommissionen har fastsat handelspolitikken som et centralt element i Den Europæiske Unions 2020-strategi. I lyset af den globale økonomi, som er under hastig forandring, er det nu vigtigere end nogensinde til fulde at forstå, hvordan samhandelen påvirker beskæftigelsen. Dette opnås kun ved at indsamle pålidelige og sammenlignelige oplysninger og analyser for at understøtte den evidensbaserede beslutningstagning.

Med det formål for øje har Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter og Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Handel i samarbejde udarbejdet et dokument, der skal fungere som et værdifuldt redskab for handelspolitiske beslutningstagere og forskere.

Som opfølgning på den første udgave fra 2015 indeholder rapporten en række indikatorer, som på detaljeret vis illustrerer forholdet mellem handelen og beskæftigelsen for EU som helhed og for hvert enkelt medlemsland ved hjælp af den nye World Input-Output Database for år 2016 som den vigtigste datakilde. Disse oplysninger er blevet suppleret med oplysninger om beskæftigelse efter alder, kvalifikationer og køn. Alle indikatorer vedrører EU's eksport til resten af verden for at afspejle omfanget af EU's handelspolitiske beslutningstagning.

Detaljer

Publikationsdato
27. november 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark