Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel28. marts 2023Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Nye biler og varevogne emissionsfri fra 2035

EU-medlemsstaterne har taget den endelige vedtagelse af Europa-Kommissionens forslag om at gøre alle nye biler og varevogne, der registreres i Europa, emissionsfri fra 2035.

el

Den aftale, som Europa-Parlamentet og Rådet nåede frem til i oktober sidste år, kan nu træde i kraft efter begge medlovgiveres formelle godkendelse. Denne milepæl markerer det første skridt i vedtagelsen af lovgivningsforslagene "Fit for 55", som Kommissionen fremlagde i juli 2021 for at gennemføre den europæiske grønne pagt.

Transport tegner sig for en fjerdedel af alle drivhusgasemissioner i EU, og vejtransport tegner sig for 70 % af denne mængde. Strengere præstationsnormer for CO2-emissioner for nye biler og varevogne vil nedbringe disse emissioner og hjælpe Europa med at opnå klimaneutralitet senest i 2050. De vil også bidrage til at bekæmpe luftforurening i hele EU og holde bilindustrien innovativ og konkurrencedygtig i forhold til resten af verden. Som et mellemliggende skridt hen imod emissionsfri køretøjer vil de nye CO2-standarder også betyde, at de gennemsnitlige emissioner fra nye biler skal falde med 55 % inden 2030 og fra nye varevogne med 50 % inden 2030.

I en erklæring, der ledsager afstemningen, har Europa-Kommissionen forpligtet sig til at fremsætte forslag om at efterkomme medlovgiverens anmodning i forordningen om at muliggøre registrering af biler og varevogne, der udelukkende kører på kulstofneutrale drivmidler efter 2035, som anført i betragtning 11 i den vedtagne forordning. Disse forslag vil være i overensstemmelse med den vedtagne forordning og de sædvanlige beslutningsprocedurer.

Rådet (transport, telekommunikation og energi (energi)), 28. marts 2023

Detaljer

Publikationsdato
28. marts 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark