Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel16. februar 2019Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Nye EU-regler for borgere, der bor eller arbejder i en anden medlemsstat

Nye EU-regler der skal sænke omkostningerne og lempe de formelle krav for borgere, der bor i et andet EU-land end deres eget, træder i kraft...

Nye regler for borgere, der bor eller arbejder i en anden medlemsstat

På nuværende tidspunkt skal borgere, der flytter til eller bor i et andet EU-land, have et stempel på deres offentlige dokumenter (f.eks. fødsels-, vielses- eller dødsattester) for at bevise, at de er ægte. Dette er tilfældet for ca. 17 millioner EU-borgere.

Under den nye forordning vil der ikke længere være behov for et sådant stempel, og de bureaukratiske procedurer, der er forbundet hermed, vil ikke længere være nødvendige ved fremlæggelse af offentlige dokumenter, der er udstedt i ét EU-land, for myndighederne i et andet EU-land. Efter de nye regler behøver borgerne i mange tilfælde heller ikke længere fremlægge en autoriseret/officiel oversættelse af deres offentlige dokument. Samtidig indeholder forordningen robuste sikkerhedsforanstaltninger til forebyggelse af svig.

De nye regler vil sætte en stopper for en række bureaukratiske procedurer:

  • Offentlige dokumenter (f.eks. fødsels- og vielsesattester eller rene straffeattester), som er udstedt i et EU-land, skal accepteres som værende ægte af myndighederne i en anden medlemsstat, selv om de ikke er forsynet med et ægthedsstempel.
  • Med de nye regler afskaffes også borgernes forpligtelse til i alle tilfælde at fremlægge en bekræftet kopi og bekræftede oversættelser af deres offentlige dokumenter. Borgerne kan også anmode om en standardformular, der foreligger på alle EU-sprog, som de kan fremlægge som oversættelseshjælp sammen med deres offentlige dokument med det formål at undgå krav om oversættelse.
  • Der indføres også sikkerhedsforanstaltninger over for svig. Hvis den modtagende myndighed nærer begrundet mistanke om et offentligt dokuments ægthed, vil den kunne tjekke ægtheden hos den udstedende myndighed i det andet EU-land via en eksisterende IT-platform: informationssystemet for det indre marked (IMI).

Forordningen omhandler kun ægtheden af offentlige dokumenter, så medlemsstaterne kan fortsætte med at anvende deres nationale regler om anerkendelse af indholdet af og retsvirkningerne af offentlige dokumenter, der er udstedt i andre EU-lande.

Baggrund

Ca. 17 mio. EU-borgere bor i et andet EU-land end deres eget. Omkring 2 mio. borgere er grænsependlere, der hver dag arbejder eller studerer i ét land, men bor i et andet.

Efter feedback fra borgerne om lange og besværlige procedurer fremlagde Europa-Kommissionen i april 2013 et forslag om nye regler. Reglerne blev vedtaget i juni 2016, og EU-landene har nu haft to et halvt år til at tilpasse sig de nye forenklinger.

Bilag

Den nye forordning dækker offentlige dokumenter vedrørende:

- fødsel

- konstatering af, at en person er i live

- død

- navn

- vielse, herunder adgang til at kunne indgå ægteskab og ægteskabelig status

- skilsmisse, separation og omstødelse af ægteskab

- registreret partnerskab, herunder adgang til at kunne indgå et registreret partnerskab og registreret partnerskabsstatus

- opløsning af et registreret partnerskab, separation eller omstødelse af et registreret partnerskab

- forældreskab

- adoption

- bopæl og/eller opholdssted

- statsborgerskab

- ren straffeattest

- retten til at stemme og stille op som kandidat til kommunale valg og til valg til Europa-Parlamentet.

Med forordningen indføres der flersprogede standardformularer som oversættelseshjælp til offentlige dokumenter vedrørende:

- fødsel

- konstatering af, at en person er i live

- død

- vielse, herunder adgang til at kunne indgå ægteskab og ægteskabelig status

- registreret partnerskab, herunder adgang til at kunne indgå et registreret partnerskab og registreret partnerskabsstatus

- bopæl og/eller opholdssted, og

- ren straffeattest.

Ikke alle standardformularer udstedes i alle medlemsstater. På e-Justice-portalen kan borgerne se, hvilke formularer der er udstedt i deres EU-land.

De offentlige myndigheder kan downloade formularerne fra e-Justice-portalen og anvende dem direkte.

Yderligere oplysninger

Offentlige dokumenter, herunder flersprogede formularer, findes på e-Justice-portalen

Detaljer

Publikationsdato
16. februar 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark