Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel3. december 2018Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Nye EU-regler gør det nemmere for EU-borgere at shoppe online på tværs af grænserne

Den 3. december trådte en ny forordning oprindeligt foreslået af Europa-Kommissionen i maj 2016 i kraft. Forordningen afskaffer uberettiget geoblokering på nettet. Europæere vil ikke længere blive udsat for, at websteder blokerer for deres adgang...

e-handel_bananastock_thinkstock_web.jpg

Næste skridt:

Medlemsstaterne er ansvarlige for at håndhæve forordningen, og de skal indføre strukturer nødvendige for at sikre en problemfri begyndelse på forordningens anvendelse. Medlemsstaterne skal navnlig udpege organer, der vil være ansvarlige for håndhævelse af forordningen, og organer, der vil yde praktisk bistand til forbrugere. Derudover skal medlemsstaterne fastlægge effektive, proportionale og afskrækkende foranstaltninger i forbindelse med overtrædelser af forordningen.

Kommissionen vil evaluere geoblokeringsforordningen inden marts 2020. Denne evaluering vil omfatte en mulig udvidelse af ikkediskriminationsprincippet vedrørende adgang til varer og tjenester til ikke-audiovisuelle elektronisk leverede tjenesteydelser, hvis vigtigste funktion er at give adgang til og mulighed for brug af ophavsretligt beskyttede værker, såsom e-bøger, musik, spil og software. Kommissionen vil også nøje analysere om, der er andre uberettigede restriktioner baseret på nationalitet, bopæl eller etableringssted, der bør elimineres i andre sektorer, såsom tjenester på transportområdet og inden for audiovisuelle tjenester.

Baggrund

Forbrugere og virksomheder – navnlig SMV'er – har en stigende interesse i indkøb og salg i hele EU. Onlinesalg af produkter vokser med 22 % om året. Erhvervsdrivende har dog ofte afvist at sælge til kunder fra andre EU-medlemsstater eller tilbyde lige så gode priser sammenlignet med lokale kunder.

Geoblokeringsforordningen, der trådte i kraft den 3. december, har som formål at give forbrugere og virksomheder på EU's indre marked flere muligheder. Den tackler navnlig problemet med, at nogle kunder ikke kan købe varer og tjenester fra erhvervsdrivende, der befinder sig i en anden medlemsstat, selv på samme betingelser som lokale, blot på grund af deres nationalitet, bopæl eller etableringssted. En Kommissionsundersøgelse i 2015 fandt, at blot 37 % af websteder rent faktisk tillod kunder fra andre lande at nå frem til det sidste skridt i købsprocessen, inden købet blev bekræftet ved indsættelse af betalingsoplysninger.
Geoblokeringsforordningen er en del af en bredere vifte af foranstaltninger, der skal fremme e-handel i det indre marked, såsom den reviderede forordning om forbrugerbeskyttelsessamarbejde, de nye regler om grænseoverskridende pakketjenester, de nye regler om digitale kontrakter og de nye momsregler for e- handel.

Detaljer

Publikationsdato
3. december 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark